2018-08-29 19:47Pressmeddelande

Almi Invest investerar 7 miljoner kronor i Maven Wireless och en ny generation av digitala repeatrar för mobil kommunikation

null

Almi Invest investerar 7 miljoner kronor i Maven Wireless, som utvecklar produkter som förbättrar täckning och kapacitet i mobilnät. I emissionen på totalt 18 miljoner deltar även näringslivsprofilen Göran Grosskopf och existerande ägare. Pengarna kommer att användas till att bland annat accelerera företagets globala expansion.

Maven Wireless har utvecklat en ny generation av kompakta och installationsvänliga digitala repeaters - en utrustning som används för att förlänga räckvidden av radiofrekvenser för mobil kommunikation. Repeatrarna används typiskt i tunnlar, inomhusmiljöer, och i glesbyggdsområden. De kan även användas till att distribuera kapaciteten på t.ex. en arena vid en större koncert eller fotbollsmatch.

  • Mobilt internet och mobilsamtal är en central del av allas våra liv idag. Maven Wireless produkt drar tre gånger så lite ström som övriga jämförbara lösningar och den ger täckning på platser som är svåra att nå, säger Karin Ebbinghaus, Investment Manager på Almi Invests Greentechfond. De har en affärsplan med global potential och ett starkt team som har lång erfarenhet på området, fortsätter hon.

Med ett stort fokus på energieffektivitet, hållbarhet och användarvänlighet har Maven Wireless utvecklat produkter som sparar både elförbrukning såväl som installationstid och installationskostnader jämfört med andra aktörer på marknaden. Alla operatörer kan få täckning genom samma repeater och utrustningen är även redo för den kommande 5G-standarden.

  • Att få en investering från Almi Invests Greentechfond ger oss ett kvitto på att vi verkligen lyckats skapa en miljövänligare produkt samtidigt som den hjälper operatörer och fastighetsägare att bygga kostnadseffektiva mobilnät med kapacitet för framtiden, säger Fredrik Ekström, VD på Maven Wireless.

Även Göran Grosskopf, tidigare bl.a. styrelseordförande både för förpackningsföretaget Tetra Laval/Tetra Pak och IKEA deltar i investeringsrundan.

  • Ett väl fungerande internet liksom mobiltäckning är nödvändiga för dagens samhälle. Maven Wireless lösning är ett utmärkt alternativ till dyr utbyggnad av separata bastationer per operatör och en stor besparing av resurser och bidrar därmed till en klimatsmart lösning på ett stort samhällsbehov, säger Göran Grosskopf.

Kapitalet kommer att användas till att snabba på Maven Wireless planerade globala expansion, samt till marknadsföring, försäljning och breddning av produktportföljen.

För ytterligare information kontakt

Karin Ebbinghouse, Investment Manager Almi Invest, tel 070-339 55 42, mail karin.ebbinghouse@almiinvest.se

Fredrik Ekström, vd Maven Wireless, tel +46 70 675 83 19, mail fredrik.ekstrom@mavenwireless.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.