2017-09-13 10:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i SweGan

null

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Linköpingsbolaget SweGaN. Bolaget har utvecklat en patenterad process för att producera halvledarmaterial, som kan få stor betydelse inom bland annat telekomområdet, där det kan ge betydligt energisnålare basstationer. I emissionen på totalt 6 miljoner kr deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att öka Swegans produktionskapacitet.

SweGaN säljer idag ett material, så kallade epiwafers belagda med galliumnitrid, som kunderna använder för att ta fram egna komponenter. Bolaget har utvecklar en unik process för detta som ger överlägsen prestanda, högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning än dagens metoder. Detta är av stort intresse inom såväl telekom som rymdindustrin, där behovet av ökad bandbredd och lägre energiåtgång är stort. Komponenter baserade på SweGaNs teknik kan reducera energiåtgången i en basstation med 20 - 30 procent, samtidigt som kapaciteten ökar 10 till 100 gånger.

- SweGaNs teknik med sina överlägsna prestanda är unik, säger Pär Carlshamre, Investment Manager på Almi Invest. Den ger ett disruptivt material som kan skapa komponenter som ingen har tänkt på tidigare.

SweGaNs teknik kan användas inom telekom, försvars- och rymdindustrin. Bolaget har redan betalande kunder bland forsknings- och utvecklingslabb hos komponenttillverkare och universitet. SweGaNs strategi är nu att utveckla sitt erbjudande från att enbart sälja sitt material till att även designa egna nya komponenter.

- Denna investering gör att vi kan ta nästa steg och förvärva en egen reaktor, vilket behövs för att producera vårt material, säger SweGaNs grundare och vd Olof Kordina. På så sätt kan vi skala upp vår affär och möta ett verkligt behov på marknaden.


För ytterligare information kontakta:

Pär Carlshamre, Investment Manager Almi Invest, tel 070-479 00 88, mail par.carlshamre@almiinvest.se
Olof Kordina, vd SweGaN, tel 070 495 05 94 mail olof.kordina@swegan.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.