2020-05-20 09:15Pressmeddelande

Almi Invest säkrar 400 miljoner i riskkapital från regeringens krispaket

Mikael Karlsson, vd Almi Invest Mikael Karlsson, vd Almi Invest

Almi Invest förstärks med 400 miljoner som ska användas för riskkapitalinvesteringar i innovativa startups och tillväxtbolag, som en del av regeringens åtgärdspaket. Det extra riskkapitalet ska gå till att klara de akuta kapitalbehov som uppkommit i startupsektorn samt stötta den tidiga riskkapitalmarknaden i hela Sverige även på sikt. 

Regeringen, med Centern och Liberalerna, riktar idag 400 miljoner i extra riskkapital för att underlätta kapitalförsörjning och minska de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Kapitalet kommer att vara en del av nästa ändringsbudget och förväntas beslutas genom riksdagen i maj.

  • Det handlar dels om att kunna göra nyinvesteringar i bolag som vänder sig till Almi Invest nu när privata investerare ligger lågt, och dels om att Almi Invest ska kunna fylla på i befintliga bolag och vara med i nyemissioner, säger Emil Källström, ekonompolitisk talesperson för Centern i en artikel i nyhetssajten Breakit

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare och är delägare i ca 350 bolag inom Tech, Life Science, Industri och Cleantech.

  • Vi har ett uppdrag att investera i tidiga skeden där det saknas tillräckligt med privata investerare. Här har vi som Sveriges mest aktiva investerare en viktig och ibland avgörande roll att spela i kristider, då tillgången på privat kapital minskar, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest

Riskkapitalbolaget Almi Invest förvaltar 8 regionala fonder samt en nationell GreenTech-fond på totalt ca 3 miljarder och investerar i innovativa och skalbara bolag. 2019 gjorde Almi Invest 144 ny- och följdinvesteringar i startup- och tillväxtbolag. Under årets första kvartal ökade investeringarna med 122%, jämfört med första kvartalet 2019.

  • Det är oerhört glädjande att regeringen tillför kapital för att stötta framtidens startups och tillväxtbolag. Med tillskottet kommer vi att kunna göra fler nyinvesteringar i hela landet och samtidigt även stötta våra befintliga portföljbolag i sin fortsatta utveckling, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest

För mer information kontakta: 

Mikael Karlsson, vd på Almi Invest, tel: 070-916 46 10, mikael.karlsson@almiinvest.se

Maria Kessling, kommunikationschef på Almi Invest, tel: 076-808810, maria.kessling@almiinvest.se

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.