2019-08-23 11:38Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Vultus som minskar jordbrukens utsläpp

VultusVultus

Almi Invest investerar ca 4 miljoner kronor i Vultus som optimerar lantbruk för att maximera skördarna och samtidigt minska onödig gödning och utsläpp. I emissionen på totalt drygt 10 miljoner deltar också Norrsken, holländska Rockstart och affärsänglar. Investeringen ska gå till expansion på nya marknader och produktutveckling.

Vultus samlar in och analyserar data från satellitbilder i en molnlösning med hjälp av machine learning. Bolagets tjänster hjälper lantbrukare med precisionsodling för minskad klimatpåverkan och ger även unika rekommendationer utifrån analyserna. Genom Lundabaserade Vultus växt- och kväveanalyser sparar lantbrukare minst 35 % av kväveanvändningen.

Kväverelaterat utsläpp genom bland annat konstgödsling står för mer än hälften av jordbrukets klimatpåverkan. Förutom att jordbrukets kväveutsläpp bidrar till växthusgaser ökar det även övergödningen av våra vattendrag, försurning och ozonhål.

- Det finns ett mycket stort behov av att minska nybildningen av kväve i vårt ekosystem. Likaså av automatiserade lösningar som kan möta ett ökande behov av precisionsodling. Vultus teknologi har en stor klimatpåverkan och vi ser en enorm potential, säger Karin Ebbinghaus, Investment Manager på Almi Invests GreenTech-fond.

I en helt automatiserad tjänst kan lantbrukarna följa planthälsan och få en överblick över sin mark och potentiella skörd för att optimera den. Kunderna kan följa olika zoners behov av gödning samt få rekommendationer som kan föras över direkt till jordbruksmaskinerna. Bolaget har idag flera patentansökningar.

- Tack vare investeringen kan vi expandera till fler marknader och utveckla våra analyser för fler grödor. Vi är glada att få in nischade investerare inom greentech som delar vår vision om ett hållbart jordbruk, säger Robert Schmitt, vd och grundare av Vultus.

Vultus har idag partners i bland annat Frankrike, Kina och Ryssland som kommer att distribuera bolagets tjänster. Under slutet av 2019 beräknar bolaget att ha verksamhet på åtta marknader.

För ytterligare information kontakta:

Karin Ebbinghaus, Investment Manager Almi Invests GreenTech-fond, tel 070 339 55 42, mail karin.ebbinghaus@almiinvest.se

Robert Schmitt, vd Vultus, tel 076 895 95 12 , mail robert.schmitt@vultus.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.