2021-04-20 06:05Pressmeddelande

Almi Invest investerar i vattenreningsbolaget Stockholm Water Technology

Almi Invest och de privata investerarna STOAF III SciTech och SEA (Sustainable Energy Angels) investerar sammanlagt 10 miljoner kronor i Stockholm Water Technology, som erbjuder smarta, rena och hållbara vattenreningslösningar främst för industriellt bruk. Pengarna ska gå till marknadsintroduktion och produktutveckling.

Runt 2,2 miljarder människor bedöms idag sakna tillgång till en nödvändig mängd rent dricksvatten.  Det gör att efterfrågan på cirkulära och hållbara vattenreningsmetoder blir allt större när resurserna minskar och kraven ökar genom lagar och regleringar.

Stockholm Water Technology (SWT) har efter många års forskning utvecklat en vattenreningslösning som möjliggör en hållbar, prisvärd och effektiv vattenhantering. Den patenterade lösningen kräver lägre energi jämfört med befintliga alternativ eftersom den är oberoende av vattentemperatur, har hög vattenåtervinning samt inte har membran, vilket kräver mer energi.

- Bolaget har utvecklat en stark och patenterad teknologi inom ett snabbt växande område, säger Marcus Boijemyr, Fund Manager på Almi Invest. SWT adresserar en stor och växande marknad där deras tekniska lösning är billigare, energisnålare och mer skalbar jämfört med dagens lösningar.

- SWT:s unika förmåga att, med en enda teknik, rena vatten från många olika föroreningar kommer att ha en banbrytande inverkan inom många tillämpningar där det idag krävs en kombination av flera olika system, säger Magnus Eriksson, General Partner på STOAF III SciTech. SWT passar väl in i vår investeringsstrategi som är inriktad på bolag med komplex, avancerad teknik, global marknad och bidrar till en hållbar värld.

- SWT har en unikt effektiv och energisnål lösning inom vattenrening, ett av de viktigaste områdena för en framtida hållbar värld, säger Olof Heyman, Investment Manager på SEA. Genom sin kombination av innovativ styrning och teknisk lösning har man skapat en mycket konkurrenskraftig produkt.

SWT är i olika skeden av testning och försäljning hos ett femtontal kunder och har redan sålt några enheter. Bolaget står nu inför marknadsintroduktion, där fokus främst kommer att vara på vattenrening inom industriell sektor och inom fastighetssektorn, i tredje hand kommuner.

-Vi är väldigt glada för denna investering, säger Dr Karthik Laxman Kunjali, vd och grundare på Stockholm Water Technology. Nu kan vi satsa på expansion och på allvar introducera vår produkt, som är lämplig för många olika applikationsområden och har bättre potential att fungera i större skala än befintliga lösningar.

 

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.