2021-12-09 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Molecular Attractions miljövänliga myggbekämpning

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Molecular Attraction, som utvecklar ett nytt sätt att bekämpa myggburna sjukdomar som till exempel malaria. I emissionen deltar också privata investerare. Pengarna ska användas till att ta fram en slutversion av bolagets första produkt och att testa den i fält.

Myggor är världens mest dödliga djur sett till hur många dödsfall myggrelaterade sjukdomar orsakar varje år. Enbart malaria krävde till exempel 429 000 människoliv 2015, varav 67 procent var barn under fem år.  Det finns ett stort behov av att ta fram bättre och mer miljövänliga bekämpningsmetoder för myggor, eftersom många av dagens produkter innehåller miljöfarliga substanser.

Nu har Molecular Attraction tagit fram nya produkter för att bekämpa mygg, baserade på en naturligt förkommande molekyl, som gör vätskor oemotståndliga för myggen. Genom att tillsätta molekylen till en enkel växtbaserad lösning som är naturligt giftig för myggor, och som de annars aldrig skulle gå i närheten av, får man ett miljövänligt bekämpningsmedel, som dödar myggen direkt. Produkten kan användas som en spray som man enkelt kan applicera runt sitt hus eller som en aerosol som kan sprutas över ett större område, till exempel ett träsk eller en golfbana.

-  Molecular Attractions metod gör det möjligt att bekämpa myggor på ett miljövänligt, kostnadseffektivt, skalbart och hållbart sätt, säger Maria Tell, Investment Manager på Almi Invest. Bolagets produkter har potential att revolutionera bekämpningen av myggor och myggrelaterade sjukdomar och har goda chanser att ta betydande marknadsandelar på en global marknad. Detta medför både stora värden för det globala samhället samt en gynnsam investeringsmöjlighet för oss.

Molecular Attractions patentsökta teknologi har sitt ursprung i forskning från Stockholms universitet och har publicerats i både Science och Nature.

-  Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och på allvar börja testa vår produkt i fält både i Europa och i Afrika, säger Lech Ignatowicz, grundare och vd på Molecular Attraction.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.