2015-06-22 07:46Pressmeddelande

Almi Invest reser 160 miljoner till ny regional riskkapitalfond

null

Almi Invest reser ny regional fond II för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Stockholms län. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner, EU:s strukturfond samt regionen. Pengarna ska investeras i ett 40-tal nya företag med sikte på att skapa 200 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

Almi Invest finns i hela landet och består av 8 regionala fonder på 13 kontor. Sedan 2009 har Almi Invest investerat ca 1,2 miljarder i tidiga tillväxtföretag. Nu reses nästa generations fonder till ett värde av 1,3 miljarder. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag med ca 70 nyinvesteringar/år över hela landet.

”Brist på riskkapital är ett känt hinder för företag att kunna växa. Vår roll är att investera i tidiga skeden och öka tillgången på riskkapital i hela Sverige. Den nya fonden betyder att regionen har stärkt tillgången på riskkapital för tidiga tillväxtbolag de kommande 6 åren”, säger Johan Crona, som är Fund Manager för Almi Invest Stockholm.

Målet är nyinvesteringar i ett 40-tal tidiga tillväxtföretag år 2015 - 2021

I regionen Stockholms län finns idag drygt 5.800 företag mellan två och sex år och som omsätter minst 2 mkr. Hälften vill växa men bara drygt var tionde klarar att fördubbla sin omsättning på tre år. Målet är ett 40-tal nyinvesteringar i tidiga tillväxtföretag år 2015 – 2021.

”Vi letar efter team som har förmåga att bygga innovativa tillväxtföretag. Bolaget kan stå inför marknadsintroduktion eller har introducerat sina produkter/tjänster på marknaden och vill nå en snabbare tillväxt. Vi går in som en aktiv ägare, engagerar oss i styrelsen och har ett stort och växande medinvesterarnätverk. Av de bolag som vi har utvärderat i regionen så har vi hittills investerat i ca 4 %”, säger Johan Crona.

Tre typexempel på företag som Almi Invest har satsat på i regionen

Ett företag är det idag noterade Stockholmsföretaget Sprint Bioscience, som arbetar med att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Ett annat exempel är företaget Mobenga, som ger sportinformation i mobilen och som senare såldes vidare till företaget Playtech.Ett tredje exempel är företaget rève, som utarbetat en app, som läser av streckkoder på produkter i butiker och kopplar samman detaljhandel och online shopping på ett nytt sätt, en slags personlig shoppingassistent.

Almi Invest attraherar privata investerare till regionens företag

Under den första fondperioden har Almi Invest tillsammans med medinvesterare investerat 347 Mkr i riskkapital i 23 företag i regionen.

”När vi är beredda att investera i ett företag har vi sett att intresset ökar från privata investerare att också investera. Hittills har vi växlat upp varje investerad krona i regionen med ytterligare 1,7 kronor från privata investerare”, säger Johan Crona.

För ytterligare information kontakta:
Johan Crona, Fund Manager, Almi Invest Stockholm, mobil 073-984 31 35, e-post johan.crona@almi.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, mobil076-880 88 10, e-post maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser i innovativa bolag med internationell marknadspotential. Vi finns över hela landet med 8 regionala fonder och 12 kontor. Portföljen består idag av 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.