2020-12-15 09:07Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Välfärdsteknik som gör omsorgen digital

Välfärdstekniks vd och grundare Robin BerhuisenVälfärdstekniks vd och grundare Robin Berhuisen

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Välfärdsteknik Sverige AB, som utvecklar en digital tjänst för att underlätta för omsorgen på LSS-boenden. I emissionen på totalt 5,2 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att skala upp verksamheten framför allt med marknadsföring och försäljning.

Omsorgen av personer med särskilda behov (LSS) ställer stora krav på omsorgsgivaren, bl.a. genom tydlig planering av vården, så att de boende får överblick och inflytande över sina dagliga aktiviteter, men även genom uppföljning. Idag sköts denna planering och uppföljning till stora delar manuellt med penna och papper och i kommunikation med brukaren på väggtavlor.

Nu har Välfärdsteknik utvecklat den molnbaserade plattformen Boet, som digitaliserar planeringen och uppföljningen/utvärderingen av verksamheten på LSS-boenden. På så sätt blir det enklare och mer effektivt att planera omvårdnaden tillsammans med de boende, vilket sparar tid för personalen och ger de boende ökad trygghet och inflytande kring sin vardag. Dessutom kan vårdgivare och huvudmän löpande utvärdera verksamhet och resursbehov.

Bakom bolaget står entreprenören Robin Berkhuizen, grundare av Emrahus, ett bolag som levererar nyckelfärdiga LSS-boenden till kommuner i Sverige. Han har i kontakt med kunder och personal sett ett tydligt behov av en digitaliserad omvårdnadstjänst för LSS-boenden och har med sitt team utvecklat Boet tillsammans med sina kunder.

Boet är enkel att använda både för personal och brukare. Appen används på telefoner, surfplattor eller datorer där brukaren kan förmedla sina önskningar, men även för att visa brukaren vilka aktiviteter som väntar. Personalen använder appen för att administrera verksamhetsplaneringen och uppföljningen på boendet.

-  Digitaliseringen ger stora möjligheter till ökad kvalitet i välfärden och samtidigt en avlastning för personalen, säger Marcus Skärbäck, Investment Manager på Almi Invest. Boet har utvecklats av drivna entreprenörer som vill göra skillnad för en grupp i samhället som är helt beroende av omsorg. Vi ser stora möjligheter för Boet att lyckas, eftersom omsorgsbehovet är större än de tillgängliga resurserna.

Bolaget kommer till en början att rikta in sig på den nordiska marknaden, där det finns 12–15 000 boenden, varav nästan 5 000 i Sverige. Välfärdsteknik, som startade sin verksamhet hösten 2019, har påbörjat en större pilotutvärdering av systemet tillsammans med Halmstad Kommun som avser att implementera systemet.

-  Vi är väldigt glada över denna investering, säger Välfärdstekniks grundare Robin Berkhuizen. Nu kommer vi att kunna satsa på att först etablera oss på den svenska marknaden och sedan gå vidare i Norden.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.