2019-01-28 13:44Pressmeddelande

Almi Invest investerar i privatekonomitjänsten Econans

Econans, med grundarna David Klamer och Tobias Lewandowski, har utvecklat en tjänst som ger koll på privatekonomin.

Almi Invest investerar en miljon kronor i Econans, som har utvecklat en tjänst där privatpersoner får en prognos över sin ekonomi och kan planera för framtiden. I emissionen på totalt fyra miljoner kronor deltar bland andra GOKAP Invest. Kapitalet ska användas till fortsatt produktutveckling och lansering på den svenska marknaden.

Econans är en molnbaserad privatekonomitjänst som ger prognoser och låter användaren testa olika ekonomiska scenarion och laborera för att göra långsiktigt lämpliga val. Baserat på användarens data presenterar Econans individuellt anpassade ekonomiska prognoser och verktyg.

  • Undersökningar visar att var fjärde hushåll i Sverige skulle ha svårt att klara av en oförutsedd utgift på över 10 000 kronor. Econans verkar inom en spännande nisch där det finns ett stort behov av en tjänst som denna, säger Patrik Sjöstrand, investeringsansvarig på Almi Invest. Till skillnad mot sina konkurrenter fokuserar Econans på privatekonomi ur ett prognosperspektiv, inte ur ett nutidsperspektiv.

Med Econans får användaren kontroll över alla delar av sin ekonomi genom prognoser av hur dagens handlingar och val påverkar hens privatekonomi i framtiden.

Bolaget riktar främst in sig mot banker, fastighetsmäklare och andra aktörer som vill erbjuda mera värde till sina kunder. Här erbjuder Econans kunden en möjlighet att prognostisera sin framtida ekonomi för att till exempel underlätta beslutet om att köpa ett nytt boende.

  • Det är en ära att få med Almi Invest på denna resa, vi ser ett stort värde i den kompetens och kontaktnät som finns både hos Almi Invest och övriga investerare, säger David Klamer, vd Econans. Vårt fokus har alltid varit kunden och lönsamheten och nu kan vi verkligen fokusera på detta!

Econans har redan sina första SaaS-kunder och till våren lanserar en mäklarfirma en integrerad version av tjänsten.

Econans simuleringsverktyg bygger på beräkningar och statistik kring ekonomi och samhällsutveckling. Det är utvecklat av ett team matematiker, civilingenjörer och ekonomer i Sverige. Företaget startades och drivs av David Klamer och Tobias Lewandowski.

 

För ytterligare information kontakta

Patrik Sjöstrand, Investment Manager Almi Invest, tel 070-946 96 65, mail patrik.sjostrand@almiinvest.se
Tobias Lewandowski, CMO & co-founder Econans, tel 070-353 12 26, mail tobias@econans.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.