2021-12-14 07:00Pressmeddelande

Almi Invest GreenTech investerar i GreenIron som gör stålindustrin mera hållbar och cirkulär

Almi Invest GreenTech investerar drygt 17 miljoner kronor i GreenIron, som utvecklat en energieffektiv process för hållbar återvinning av restprodukter från stål- och gruvindustrin. I emissionen på totalt 100 miljoner kronor deltar även FAM som ankarinvesterare, jämte ett antal välrenommerade industrialister och företagsledare. Kapitalet ska gå till att etablera en första fullskalig produktionsanläggning.

Det finns behov att öka andelen återvinningen från stål- och gruvindustrin, samt att göra återvinningen fossilfri, för att minska dess påverkan på klimat och miljö.

I produktionskedjan av stål uppstår avfall och restprodukter som endast återanvänds i liten skala inom stålproduktionen. Dessa restprodukter kan på vissa ställen återvinnas genom fossilbaserade processer. En stor del av världens totala restavfall går i stället till deponi eller landfill. Det finns därför en stor potential att minska stålbranschens CO2-avtryck genom att återvinna en betydligt större andel på ett hållbart sätt.

Med GreenIrons patenterade teknik och process går det att tillvarata restprodukterna, som står för ca fem procent av den globala ståltillverkningen, och på ett miljö- och kostnadseffektivt vis omvandla dem till rent nytt stål och järn. Med sin småskaliga och modulära lösning kan GreenIrons energieffektiva ugnar placeras där avfall och restprodukter bildas eller deponeras, till exempel vid stålverket, gjuteriet eller återvinningsanläggningen. Från ugnen levereras sedan ett fossilfritt järn som kan återanvändas i produktionen av stål med ett minimum av transporter.

-  Det är oerhört glädjande att vi på Almi Invest GreenTech kan stötta ett bolag som så påtagligt bidrar till att ställa om en av våra viktigaste basindustrier till fossilfri produktion. GreenIron har en potential att bidra till en stor CO2-reduktion och kan bli en viktig kompletterande del i en cirkulär stålindustri. Vi ser fram mot att aktivt bidra till GreenIrons resa, säger Karin Edström, Investment Manager Almi Invest GreenTech.

Nästa steg för GreenIron är att bygga en fullskalig anläggning där tekniken ska valideras i full skala samtidigt som man bedriver kommersiell produktion. Därefter räknar man med att relativt snabbt kunna skala upp kommersiell försäljning av ugnar som samlokaliseras i anslutning till råvarukällan.

-  Det har spelat en avgörande roll att ha stöd från Almi Invest GreenTech under kapitalanskaffningsprocessen. Vi ser att de kommer kunna bidra med såväl kompetens som kontaktnät nu när vi ska etablera vår första anläggning, säger Edward Murray, vd GreenIron.

Om Almi Invest GreenTech
Almi Invest GreenTech (www.almiinvest.se/greentech) är en riskkapitalfond som investerar i bolag som reducerar utsläpp av växthusgaser och som löser våra klimat- och miljöutmaningar. Fonden förvaltar 650 miljoner kronor och har sedan start 2017 investerat i 28 bolag varav två börsnoterats. Vi investerar i områden som energi, transport, industri och material, jord- och skogsbruk samt cirkulära affärsmodeller.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.