2020-02-20 08:08Pressmeddelande

Almi Invests GreenTech-fond investerar i nanotech-bolaget Graphmatech som möjliggör supermaterialet grafen i industriella applikationer

Mamoun Taher ceo of Graphmatech Mamoun Taher ceo of Graphmatech

Uppsalabolaget Graphmatech gör det möjligt att använda grafen, världens tunnaste material, i storskalig industriell produktionr första gången. Graphmatech planerar en A-runda om 60 MSEK under 2020 och säkrade första tredjedelen direkt från Almi Invests GreenTech-fond och befintliga ägare inklusive ABB Technology Ventures, InnoEnergy och Walerud Ventures.

Grafen är ett 2D kolmaterial endast ett atomlager tjockt men 200 gånger starkare än stål, genomskinligt, böjligt och leder elektricitet bättre än koppar. Sedan upptäckten av grafen, vilket föranledde Nobelpriset 2010, har man letat efter lösningar för att kunna använda grafen i industriella applikationer. Detta möjliggörs nu av Graphmatech som utvecklat en teknik för att bevara grafenets fördelaktiga egenskaper även vid storskalig miljövänlig produktion.

- Grafen är det nya svarta och genom att addera grafen till existerande material blir produkter lättare, får ökad livslängd och bättre ledningsförmåga vilket leder till energi- och utsläppsbesparingar. Bolaget har stor potential att göra skillnad inom energilagring som är en möjliggörare för framtidens förnybara energikällor, säger Boris Gyllhamn, Investment Manager på Almi Invests GreenTech-fond.

Graphmatech har patenterat teknik som gör att grafenflingor inte gyttras ihop och därmed förlorar sina egenskaper som tidigare. Resultatet är hybrid-grafenmaterialet Aros Graphene® med flera applikationsområden. Bolagets affärsmodell är att leverera Aros Graphene® till kund fullt integrerat i andra material, som polymerkompositer, metallkompositer, formulerade bläck eller som eget material. Materialet kan även användas som tillsats i olika typer av batterier - för att öka energilagringskapacitet och laddningshastighet samt som termisk pasta som kan användas för nedkylning av elektronik och därmed minska elförbrukning.

Den globala marknaden för grafen förväntas stiga till 151,4 miljoner dollar år 2021 enligt Valuates Reports.

- Tack vare investeringen satsar vi på att det kommande året kommersialisera Aros Graphene® och utveckla skräddarsydda material tillsammans med ett stort antal industribolag i Europa och bygga en produktionslina i full skala för att producera grafen-baserade kompositer. Därefter planerar vi en global satsning, säger Mamoun Taher, vd och medgrundare för Graphmatech.

Bolaget har flera pågående pilotprojekt med större industriella parter, bland annat ABB, Sandvik och inom energilagring.

- Graphmatech planerar bli ett nytt stort industribolag som löser industriella utmaningar med grafen. Vi på Walerud Ventures är glada att återigen samarbeta med Almi Invest och att det är GreenTech-fonden som investerar stärker Graphmatechs miljöteknikprofil ytterligare, säger Jane Walerud, ordförande i Graphmatech.

För ytterligare information kontakta
Boris Gyllhamn, Investment Manager Almi Invest tel 073-084 51 35, mail boris.gyllhamn@almiinvest.se
Mamoun Taher, vd Graphmatech, tel 073-551 30 54, mail mamoun.taher@graphmatech.com
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.