2020-04-23 06:05Pressmeddelande

Almi Invest investerar i VOC Diagnostics cancerdiagnostik

Linda Spahiu, vd VOC DiagnosticsLinda Spahiu, vd VOC Diagnostics

Almi Invest investerar två miljoner kronor i VOC Diagnostics, som utvecklar en ny metod för tidig upptäckt av äggstockscancer. I emissionen på totalt 4,8 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska gå till att finansiera fortsatta kliniska studier, vidareutveckling av instrumentet samt inledande arbete med CE-märkning.

VOC har utvecklat ett diagnostiskt instrument med potential att upptäcka äggstockscancer på ett tidigt stadium, något som inte är möjligt med dagens metoder. Detta sker med hjälp av luktsensorer, som fångar signaler från blodprover. Dessa bearbetas av en algoritm och därefter kan datorn visa om patienten har cancer eller inte. Processen tar ca 10 min.

Äggstockscancer är den gynekologiska cancersjukdom som har högst dödlighet. Detta beror till stor del på att det idag inte finns några tillförlitliga diagnosmetoder som kan upptäcka äggstockscancer på ett tidigt stadium.

  • Det finns ett starkt samband mellan tidig upptäckt och överlevnad, säger Maria Tell, Investment Manager på Almi Invest. VOC:s innovativa metod har potential att lösa detta problem, vilket kan komma att minska patienternas lidande och spara vårdens resurser. Detta gör att vi ser positivt på bolagets framtida marknadspotential.

VOC riktar till en början in sig på diagnos och screening av äggstockscancer. Specifika cancertyper har egna profiler som kan göra det möjligt att, i ett senare skede, vidareutveckla analysmetoden för exempelvis bröst-, lung- och prostatacancer.

  • Tack vare denna investering kan vi nu ta nästa steg i vår utveckling och produktifiera vårt instrument, säger VOC:s vd Linda Spahiu.

 

Mer information lämnas av

Maria Tell, Investment Manager, Almi Invest, tel 076-119 19 83, mail maria.tell@almiinvest.se
Linda Spahiu, vd VOC, tel 070-452 68 37 mail linda.spahiu@vocdiagnosticsab.com


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.