2015-06-26 07:00Pressmeddelande

Almi Invest reser 200 miljoner till ny regional riskkapitalfond i Skåne och Blekinge

null

Almi Invest reser ny regional fond II för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Skåne och Blekinge. Finansiärer till fonden är Almi Företagspartner, EU:s strukturfond, Tillväxtverket samt Region Skåne och Blekinge. Pengarna ska investeras i 50 nya företag med sikte på att skapa minst 150 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

Almi Invest finns i hela landet och består av 8 regionala fonder på 13 kontor. Sedan 2009 har Almi Invest investerat ca 1,2 miljarder i tidiga tillväxtföretag. Nu reses nästa generations fonder till ett värde av 1,3 miljarder. Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag med ca 70 nyinvesteringar/år över hela landet.

”Brist på riskkapital är ett känt hinder för företag att kunna växa. Vår roll är att investera i tidiga skeden och öka tillgången på riskkapital i hela Sverige. Den nya fonden betyder att regionen har stärkt tillgången på riskkapital för tidiga tillväxtbolag de kommande 6 åren”, säger Lars Persson, som är Fund Manager för Almi Invest Syd.

Målet är nyinvesteringar i 50 tidiga tillväxtföretag år 2015 - 2021

Det finns ett stort antal företag i Skåne och Blekinge som behöver kapital för att kunna utveckla nya produkter och tjänster. Bolagen har stora tillväxtambitioner som kräver finansiella resurser. Målet är att genomföra ett 50-tal nyinvesteringar i tidiga tillväxtföretag under perioden 2015 – 2021.

”Vi letar efter team som har förmåga att bygga innovativa tillväxtföretag. Bolaget kan arbeta med internationellt intressant produkt- eller tjänsteutveckling eller stå inför en marknadsintroduktion som kräver kapital för att nå en snabbare tillväxt. Vi går in som en aktiv ägare, engagerar oss i styrelsen och har ett stort och växande medinvesterarnätverk, säger Lars Persson.

Tre typexempel på företag som Almi Invest, tidigare Sydsvensk Entreprenörfond, har satsat på i regionen

Ett företag är Höganäsföretaget ISEC Industrial Security, som erbjuder strålningståliga kameror till kärnkraftverk och industriella övervakningssystem. Ett annat exempel är Lundaföretaget BoMill, som utvecklar och marknadsför utrustning för storskalig sortering av spannmål och andra granulära produkter inom livsmedelsindustrin. Ett tredje exempel är det medicintekniska bolaget Triomed i Lund, som utvecklat en ny metod för kontinuerlig dialysbehandling av patienter med njursvikt.

Almi Invest attraherar privata investerare till regionens företag 

Under den första fondperioden har Almi Invest, tidigare Sydsvensk Entreprenörfond, tillsammans med medinvesterare investerat drygt 400 Mkr i riskkapital i 18 företag i Skåne och Blekinge.  Därutöver har Almi Invest investerat i ett 20-tal företag i tidiga skeden i regionerna. Totalt har således Almi Invest tillsammans med medinvesterare investerat drygt 500 Mkr i ca 40 bolag.

”När vi är beredda att investera i ett företag har vi sett att intresset ökar från privata investerare att också investera. Hittills har vi växlat upp varje investerad krona i regionen med mer än 2 kronor från privata investerare”, säger Lars Persson.

Sydsvensk Entreprenörfond byter namn till Almi Invest Syd

Sydsvensk Entreprenörfond har bytt namn till Almi Invest Syd. Det nya namnet innebär inga förändringar vare sig när det gäller ägandet i portföljbolagen eller för inriktningen av verksamheten. – Fördelarna med namnbytet är flera, säger Lars Persson, framförallt tror vi att det underlättar kontaktskapandet med entreprenörer och företagare samt bidrar till att förstärka nätverket av privata investerare och andra aktörer utanför regionens gränser. Dessutom kan vi dra nytta av de organisatoriska fördelar som det innebär att ingå i den nationella sfären av Almi Invest.

För ytterligare information kontakta:
Lars Persson, Fund Manager, Almi Invest Syd, mobil 070 575 99 75, e-post lars.persson@almi.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, mobil 076-880 88 10, e-post maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser i innovativa bolag med internationell marknadspotential. Vi finns över hela landet med 8 regionala fonder och 12 kontor. Portföljen består idag av 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.