2019-12-20 12:54Pressmeddelande

Almi Invest säljer innehav i ledande videostabiliseringsbolaget Imint

Imints mjukvara Vidhance har integrerats i mer än 215 miljoner smartphones.Imints mjukvara Vidhance har integrerats i mer än 215 miljoner smartphones.

Almi Invest har sålt sitt innehav i marknadsledande mjukvarubolaget Imint för totalt 38,4 miljoner kronor eller 6,5 gånger investerat kapital. Imint är noterat på Spotlight Stock Market.

Imint har utvecklat mjukvara för primärt videostabilisering – Vidhance, som genom intelligent sensor- och dataanalys utmanar marknadens befintliga koncept för kvalitativ bild och video. Pågående kunddialoger visar att bolaget även kan erbjuda kundvärde i andra industrivertikaler där kamera, video och datorseende är centrala, vid sidan om smartphonemarknaden.

Sedan starten 2007 har affärsmodellen validerats genom licensavtal med mer än 20 smartphone-tillverkare i Kina, Japan, USA och Europa. På kundlistan står bolag såsom Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Sharp och Fujitsu m fl. Bolaget har idag närmare 40 anställda och Vidhance har integrerats i mer än 215 miljoner smartphones sedan den första modellen lanserades under fjärde kvartalet 2016.

- Vi tackar Almi Invest för deras insats under de första kritiska åren för bolaget då det var avgörande att få in investerare för fortsatt expansion. Det är glädjande att Almi Invest fått bra utväxling för sin investering i tidig fas, och att det nu kan återanvändas för investeringar i morgondagens bolag. Vi befinner oss i en spännande tid där vi ser flera andra intressanta applikationsområden för vår teknologi vid sidan om smartphones, där kameran blivit en av de viktigaste delarna när tillverkarna vill nå konkurrensfördelar, säger Andreas Lifvendahl, vd på Imint

Almi Invest gick in som en av de första externa ägarna 2010. Därefter gjordes följdinvesteringar i flera omgångar. Almi Invest har sedan dess sålt delar av sitt innehav vid olika tillfällen, där den sista delen avyttrades.  

- Imint blev en mycket lyckad investering för oss i ett bolag med en ledande teknologi som kan användas inom flera segment. Exitlikviden ger oss nytt kapital att investera i nya svenska startups, säger Jenny Engerfelt, Fund Manager på Almi Invest

För ytterligare information kontakta
Jenny Engerfelt, Fund Manager Almi Invest Östra Mellansverige, tel 070-3546144,  mail jenny.engerfelt@almiinvest.se

Maria Kessling, marknads- och kommunikationschef Almi Invest, tel. 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.