2021-06-15 05:40Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Freedrums virtuella trumset

Almi Invest investerar 4,5 miljoner kronor i Freedrum Studio, som utvecklar en SaaS-baserad tjänst för virtuellt trumspelande. I emissionen på totalt nio miljoner kronor deltar också amerikanska Launch Accelerator med affärsängeln Jason Calacanis i spetsen. Kapitalet går till utveckling av nästa generations produkt, nämligen avancerade sensorer och en mjukvaruplattform för trumspelande, övning och delande av musik.

Malmöbaserade Freedrum har utvecklat framtidens trumset – ett virtuellt trumset utan trummor med inkopplade digitala tjänster för lärande. Setet består av ett par trumpinnar med sensorer och en mjukvara för ljud och analys av själva spelandet. Detta gör det möjligt att spela trummor utan att vara beroende av vare sig trumset eller en specifik miljö att spela i. Sensorerna kopplas upp till mobilen och sedan går det att spela trummor utan att vara beroende av fysiska omständigheter.

Freedrum är grundat av entreprenörerna George Charkviani och Philip Robertson. Bolaget har sedan hösten 2020 tagit in förhandsbeställningar på sin nya produkt Freedrum II och under året kommer bolaget att knyta till sig ytterligare kompetens kring MusicTech och bjuda in fler investerare inför den planerade marknadslanseringen i slutet av året.

Freedrum utvecklar en avancerad teknologi för 3D-sensorer som i framtiden även skulle kunna användas inom andra applikationsområden. Målsättningen är att under slutet av året lansera produkten på en global marknad. 

- Vi vill erbjuda alla trumintresserade en möjlighet att lära sig instrumentet utan att behöva investera i dyra och skrymmande trumset och kunna leverera digitala lektioner på ett smart och effektivt sätt. Vi möter ett stort intresse för vårt digitaliserade koncept från ledande aktörer på instrumentmarknaden och räknar med att hitta spännande samarbeten framöver, säger George Charkviani, vd på Freedrum.

- Digitaliseringen håller på att transformera många branscher och vi ser att det händer mycket även inom det som kallas MusicTech. Med smart teknik kan fler människor få utlopp för sin kreativitet genom att utöva musik och Freedrums teknologi ger möjlighet för fler människor att bli trumspelande musiker. Teamet i Freedrum har tidigare visat att de kan tillverka avancerad hårdvara och de paketerar nu produkt och tjänst i en mycket intressant affärsmodell, säger Marcus Skärbäck, Investment Manager på Almi Invest.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.