2020-11-09 10:45Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Norticals smarta batteriplattform

Almi Invest GreenTech investerar tre miljoner kronor i Göteborgsbolaget Nortical, som utvecklat en molnbaserad tjänst för analys, optimering och återanvändning av batterier. I emissionen på totalt 11 miljoner kronor deltar även Norrsken VC, Jellyfish Invest och E14 Invest samt ett antal affärsänglar. Pengarna ska gå till kommersialisering och fortsatt produktutveckling.

Efterfrågan och användningen av batterier blir allt större i takt med ökad elektrifiering av samhället. Allt fler produkter är batteridrivna. Men batterier är miljöfarliga att tillverka, vilket gör det viktigt att maximera användningen av varje batteri. Då ökar också behovet av att förstå hur batteriet presterar och mår för att få ut mesta möjliga effekt.

Med Norticals molnbaserade tjänst går det att kontrollera batteriets tillstånd. Bolaget fokuserar på uppkopplade produkter där batteriet är en nyckelkomponent, till exempel fordon och energilagringssystem. Norticals digitala lösning samlar löpande in data från batterierna, analyserar denna och informerar om batteriets status. Hur kommer det att prestera om en månad? Hur många gånger bör det laddas igen?

Systemet gör det också möjligt med återanvändning av batterier, vilket är ett stort miljömässigt framsteg. Mängder av dagens batterier slängs, förstörs eller hamnar på deponier.

-  Batterier är en viktig pusselbit för att minska vårt beroende av fossila bränslen, säger Emanuel Andersson, Investment Manager på Almi Invest Greentech. Idag har många batterianvändare dålig koll på sina batterier och vad man ska göra med dem senare. Norticals tjänst, som både reducerar kostnader och omvandlar skräp till värdefulla resurser, har en hållbar lösning på detta problem. Detta gör att vi ser positivt deras möjligheter att lyckas på en växande marknad.

Bolaget fokuserar nu på att leverera sin lösning till sina första kunder, bland dem e-sparkcykelföretaget Voi.

-  Med denna investering kommer vi att kunna ta nästa steg i vår utveckling, säger Kristoffer Syversen, CTO Nortical. Vi vill göra det möjligt att använda batterier på ett bättre, mer hållbart sätt, både vad gäller prestandan i batterierna och när det gäller återvinning och återbruk av batterierna. Vi vill hjälpa till att utveckla en cirkulär värdekedja för batterier och spara pengar åt våra kunder på samma gång.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.