2019-09-16 08:30Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Mindmores digitala plattform för kognitiva test

Mindmore utvecklar en digital plattform för kognitiv testning vid utredning av demens, depression och utmattningssyndrom. Mindmore utvecklar en digital plattform för kognitiv testning vid utredning av demens, depression och utmattningssyndrom.

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Mindmore, som utvecklar en digital plattform för kognitiv testning vid utredning av demens, depression och utmattningssyndrom. I emissionen på totalt 7,5 miljoner kronor deltar också STING och privata investerare, bland andra Leksell Social Ventures. Pengarna ska gå till vidareutveckling av tjänsten, marknadsintroduktion och försäljning.

Mindmores plattform mäter patientens kognitiva förmågor genom att testa bland annat minne, språk, exekutiva funktioner och reaktionssnabbhet. Detta används som underlag vid utredning av bland annat demens och utmattningssyndrom.

Idag görs dessa tester manuellt med papper och penna, vilket är både tids- och resurskrävande samt kräver specialutbildade testledare. Den manuella processen gör det också svårt att jämföra resultat över tid och monitorera patienters progression.

Mindmore har digitaliserat de etablerade testerna till en plattform, som utförs på en surfplatta och inte kräver någon testledare. Det betyder att fler patienter kan testas, resurser frigörs och vårdpersonal slipper tidskrävande administration och testledning.

  • Mindmores tester är baserade på klinisk praxis och vedertagen forskning, säger Pär Nordström, Investment Manager på Almi Invest. Tjänsten digitaliserar ett stort behov i vården och medför besparingar i både tid och pengar, samtidigt som kvaliteten ökar.

Testplattformen vänder sig till primär- och specialistvård, som har patienter med kognitivt relaterade sjukdomar, för att minska resurserna kognitiv testning kräver, samt öka kvalitén på dessa.

  • Vi har redan testat vår tjänst hos pilotkunder, med goda resultat, säger Sara Wallén, grundare och vd Mindmore. Med denna investering får vi möjlighet att ta nästa steg i vår utveckling och lansera tjänsten brett i hela Sverige. Vår målsättning är att möjliggöra jämlik kognitiv vård och testning i hela Sverige – oavsett var patienter bor ska de ha möjligheten att få göra kognitiva tester tidigt.

Mer information lämnas av
Pär Nordström, Investment Manager, Almi Invest, tel 072-513 06 06,
mail par.nordstrom@almiinvest.se
Sara Wallén, vd Mindmore, 0735 71 80 76, sara@minnemera.se

 

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.