2019-04-02 13:56Pressmeddelande

Almi Invest investerar i grafenbolaget 2D fab

Almi Invest och E14 Invest investerar 1,5 respektive 0,5 miljoner kronor i Sundsvallsbolaget 2D fab, som har utvecklat en produktionsprocess för det superheta materialet grafen. I emissionen på totalt ca sex miljoner kronor deltar också fler privata investerare. Kapitalet ska gå till att bygga ut produktionsanläggningen samt till marknadsbearbetning.

2D fab, som är sprunget ur forskning på Mittuniversitetet i Sundsvall, har utvecklat en process för att utvinna grafen ur grafit. Den unika produktionsprocessen är energieffektiv, miljövänlig och skalbar samt enkel att anpassa efter kundens behov. Den gör det också möjligt att erbjuda grafen till ett konkurrenskraftigt pris, särskilt i större volymer. Med detta kapitaltillskott kan bolaget bygga ut produktionsanläggningen för att möjliggöra stora leveransvolymer till ett konkurrenskraftigt pris.

Grafen, som är världens tunnaste material, har flera unika egenskaper. Det är till exempel starkare än stål, samtidigt som det är böjbart. Det kan även leda både värme och elektricitet samt är mycket slagtåligt. Materialet är hett eftertraktat inom flera marknadssegment, inte minst inom plast- och kompositindustrin, där man genom små tillsatser av grafen kan överföra dess egenskaper till olika material. Exempel på produkter med grafen som redan finns på marknaden är starka och lätta kompositer i framförallt sportartiklar.

  • Grafen har en betydande global potential inom en mängd olika tillämpningsområden, säger Eva Nordlander, Fund Manager på Almi Invest. 2D fab satsar på att bli volymtillverkare och har en process som är lämpliga för storskaliga volymer, vilket är en utmaning som få aktörer hittills lyckats lösa.-
  • E14 Invest gör nu sin första Sundsvallsinvestering och sin fjärde investering inom ett år. 2D fab visar att det inte bara finns tillväxtbolag inom tech utan även världsunik materialteknik i vårt närområde, säger Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande för E14 Invest.
  • Det här kapitaltillskottet är nödvändigt för att vi ska kunna ta produktionen till nästa nivå. Almi Invest är en trygg och utmanande ägare, som ger oss en kvalitetsstämpel. Tillsammans med E14 Invests kontaktnät av kunskap och erfarenhet blir det en bra kombination för ett företag som vill växa snabbt, men kontrollerat, säger Sven Forsberg, grundare av 2D fab.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.