2018-05-02 11:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i IoT-plattform för vattenmätning

null

Almi Invest investerar 2,4 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Aqua Robur Technologies, som har utvecklat en innovativ lösning för effektivare mätning av vattenkvalitet och vattenläckage. I emissionen på totalt 7,2 miljoner kronor deltar också Chalmers Ventures och privata investerare. Pengarna ska bland annat användas till marknadslansering av systemet i Europa.

Vattenbrist och läckande dricksvattenledningar gör behovet stort för VA-bolag runt om i världen att få bättre kontroll på ledningar och vattenflöden. Samtidigt är ledningsnäten extremt långa vilket gör det omöjligt att övervaka dem manuellt för att veta var det läcker och vilka ledningar som bör bytas ut. För att idag samla in data krävs ofta tillgång till el- och fiberkablar, vilket kräver enorma investeringar.

Aqua Roburs patentsökta IoT-plattform Fenix Hub samlar trådlöst in data i syfte att identifiera vattenläckage, vattenkvalitet samt volymflöden i vattenledningar. Produkten bygger på ny, innovativ teknik som möjliggör mätning på helt nya platser i ledningsnätet.

Till skillnad mot dagens metoder är Fenix Hub både mer kostnadseffektiv och flexibel, eftersom den generar sin egen ström via rörelseenergin i vattenflödet. På så sätt elimineras behovet av kostsam strömförsörjning och trådbunden kommunikation, vilket spar stora pengar för VA-bolagen samtidigt som ledningsnätet kan övervakas i realtid. Data som samlas in kan visualiseras och analyseras på olika sätt beroende på syfte.

- Fenix Hub är en innovativ lösning på ett växande globalt problem, säger Sophia Johansson, Investment Manager på Almi Invest i Göteborg. Den unika lösningen för strömförsörjning gör att den kan placeras även på platser utan nätanslutning där mätning tidigare inte varit möjlig. Det gör att vattenbolagen nu får möjlighet att övervaka vattenledningarna både bättre och billigare.

Systemet finns i dagsläget ute i fem pilotinstallationer hos olika svenska vattenbolag. Systemet kommer lanseras i bredare skala i utvalda europeiska länder under 2018.

- Vi är väldigt glada för att ha fått in Almi Invest och ett antal privata aktörer som nya investerare samtidigt som vi får förnyat förtroende från Chalmers Ventures, säger Aqua Roburs vd och medgrundare Niklas Johansson. Med deras kapital och kompetens i ryggen kan vi ta nästa steg i vår utveckling och erbjuda våra produkter och tjänster till fler kunder.


För ytterligare information kontakt
Sophia Johansson, Investment Manager Almi Invest, tel 070-547 41 12, mail sophia.johansson@almiinvest.se
Niklas Johansson, vd Aqua Robur Technologies AB, tel 070-972 46 69, mail niklas.johansson@aquarobur.com Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.