2020-11-20 07:11Pressmeddelande

Almi Invest investerar i TIRmeds eksem- och virusbehandlingar

Almi Invest investerar 2,9 miljoner kronor i läkemedelsbolaget TIRmed Pharma, som utvecklar nya behandlingar mot eksem och mot virus, till exempel influensa och Corona. I emissionen på totalt 5,4 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska användas till fortsatt preklinisk utveckling av bolagets båda läkemedelskandidater.

TIRmed Pharma bildades 2018 tillsammans med Stockholms universitet Holding och utvecklar läkemedelskandidater som båda adresserar stora kliniska behov på internationella marknader. De är baserade på upptäckter av TIRmeds grundare och vd Anna-Lena Spetz forskarteam vid Stockholms universitet. Det är dels en kräm för behandling av inflammation och klåda i huden vid eksem, dels en nässpray för behandling av virala luftvägsinfektioner, såsom influensa, RS-virus och Corona.

Eksem är ett mycket vanligt tillstånd, som drabbar upp till 20 procent av alla barn och ca 3 procent av alla vuxna. Den intensiva klådan kan leda till sömnstörningar, ångest och depression. Idag finns ingen bot mot eksem, utan de behandlingar som finns kontrollerar bara symptomen. TIRmeds kräm agerar via en ny mekanism, som har potential att bota eksemet.

-  Det finns ett stort behov av effektiva, ej kortison-baserade lokala behandlingar för eksem, särskilt hos barn och ungdomar, säger Maria Tell, investment manager på Almi Invest. TIRmeds kräm har chans att bli en ”game changer” för behandling av eksem om man kan visa att det botar istället för att bara lindra symptomen.

TIRmed har nyligen upptäckt att deras molekyler också har antivirala egenskaper. Det gör att bolaget även utvecklar ett nytt antiviralt läkemedel för luftvägsinfektioner. Det är en nässpray som blockerar virus, med potential att behandla influensa, RS-virus och Corona. Anna-Lena Spetz forskningsteam deltar även i ett EU-projekt kring Covid-19, vilket innebär att behandlingen nu testas mot SARS-CoV-2.

-  Det finns idag få/inga läkemedel för att effektivt behandla luftvägsinfektioner orsakade av virus, säger Maria Tell. Corona-pandemin är en påminnelse om det ständiga hotet om ny överföring från djur till människor. Det finns ett stort behov av att utveckla antivirala läkemedel med bred antiviral effekt, inte minst för att förbereda oss inför kommande epidemier.

Nyemissionens syfte är primärt att finansiera fortsatt preklinisk utveckling av bolagets två läkemedelskandidater samt att bygga upp kommersiell kapabilitet i bolaget.

-  Tack vare denna investering kommer vi att kunna ta nästa steg i vår prekliniska utveckling och rusta bolaget för att i nästa steg kunna inleda kliniska studier i människa, säger TIRmeds vd och grundare Anna-Lena Spetz.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.