2014-05-15 07:30Pressmeddelande

Almi Invest investerar och skapar en företagsfusion för snabbare och säkrare analyssvar

null

Inom sjukvården finns det ett stort behov att snabbt få fram tillförlitliga och tydliga analyssvar. Ett typexempel är blodförgiftning (Sepsis) en sjukdom som enbart i Tyskland kräver mer än 60 000 människors liv per år vilket innebär att det är den tredje vanligaste dödsorsaken (källa: Roche Diagnostics). Ett sätt att snabba upp testerna och därmed tidigare kunna sätta in rätt behandling är att göra dem närmare patienten s.k. Point-Of-Care (POC) diagnostik.

Det finns många små bolag som jobbar med intressant teknologi inom detta fält men som inte har kraft att själva få ut produkterna på marknaden. Ett av dessa bolag är Stockholmsbaserade Celoxio AB där ALMI IBAB sedan länge är ägare. Almi Invest är nu med och genomför en fusion i tre steg med målet att skapa ett nytt starkt bolag. Inledningsvis tas Celoxio AB över av ett Uppsala företag, Sigolis AB. Samtidigt med fusionen investerar ALMI IBAB 2.5 MSek i Sigolis. När den delen av fusionen är slutförd tas nästa steg som innebär att verksamheten helt uppgår i det finländska bolaget GIN Oy som tar över verksamhet, produktutveckling och försäljning. Att skapa tillräckligt starka företagskonstellationer är en viktig del på vägen mot framgång, inte minst i läkemedels/diagnostikbranschen. Uppsala och Sigolis kommer fortsättningsvis att vara ett starkt center för forskning, utveckling och produktion i det sammanslagna Sigolis/GIN.

De konkreta målen med fusionen är att ta fram:

  • Snabbare och enklare tester
  • Känsligare och samtidigt mer specifika(precisa) tester
  • Kostnadseffektiva tester

– Det finns flera anledningar till varför ägarna i de tre bolagen vill göra detta. Betydande synergier finns redan mellan de tre bolagen. Dessutom uppnår man direkt en kritisk massa som de tre bolagen enskilt inte skulle ha klarat av att uppnå på egen hand. Celoxio har nått ”vägs ände” och alternativet hade varit likvidation av bolaget. Nu får företaget en idealisk hemvist i ett relativt moget bolag som på ett helt annat sätt har muskler att föra ut deras unika teknik till marknaden, säger Allan Asp Investeringsmanager på Almi Invest. 

Exakt analys viktigt
När det gäller behandling av t.ex. blodförgiftningssjukdomar som Sespis tvingas läkarna idag sätta in bredspektra antibiotika med allt vad det innebär av resistensutveckling och problem. Detta under tiden man väntar på analyssvaren. Därför finns det ett starkt önskemål om en metod som snabbt kan analysera exakt vilken typ av bakterie det handlar om och därefter få reda på vilken typ av antibiotika som ska sättas in redan från början.

Unik produkt
Sammanslagningen av de tre företagen innebär att man kommer att kunna erbjuda marknaden en helt unik portfölj av kompletterande tekniker/produkter. Det kan leda till att man kan få ut mer avancerad diagnostik och testning närmare patienten

För ytterligare information kontakta:
Allan Asp
, Investment Manager Almi Invest 070-605 23 02 allan.asp@almi.se
Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se
Simon Uhrberg vd Sigolis, tel +46 70-528 00 96 info@sigolis.com

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.