2020-04-03 05:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i medtechbolaget Inossia

Almi Invest investerar 1,3 miljoner kronor i Uppsalabolaget Inossia, vars produkt minskar risken för sprickor i ryggraden hos patienter med benskörhet, vilket reducerar både patientens lidande och sjukvårdens kostnader. I emissionen på totalt 3,3 miljoner deltar även Karolina Ventures, Linnéa Capital och privata investerare. Pengarna ska gå till marknadslansering och försäljning.

Det beräknas att varannan kvinna och var fjärde man över 50 år drabbas av osteoporos (benskörhet), vilket ofta leder till kotfrakturer i ryggraden. Dessa frakturer behandlas oftast genom att ett bencement sprutas in i den kollapsade kotan, vilket stabiliserar kotan och minskar smärtan. Men dagens bencement är hårda och riskerar att knäcka de omgivande kotorna. Upp till 40 procent av de behandlade patienterna kommer tillbaka med nya frakturer, vilket leder till höga kostnader och stort personligt lidande.

Inossia har utvecklat en mjukgörare som ska säljas tillsammans med befintliga bencement. Mjukgöraren ger bencementen en viss flexibilitet och fjädring, vilket minskar risken för skador på intilliggande kotor. Följden blir att antalet patienter som tvingas till fler ingrepp på grund av kollapsade intilliggande kotor beräknas minska betydligt.

- Inossias produkt gör att patienter med skört skelett får färre frakturer och bättre behandling. Det här är en växande marknad då befolkningen i Europa och på många andra håll i världen blir äldre och äldre och risken att drabbas av benskörhet därmed ökar, säger Allan Asp, Investment Manager på Almi Invest.

Inossia är grundat av forskarna Malin Nilsson, doktor i experimentell ortopedi (Lund), och Cecilia Persson, professor i biomaterial (Uppsala).

- Tack vare investeringen kan vi nu ta nästa steg i vår utveckling och ansöka om CE-märkning av vår produkt, säger Malin Nilsson, vd på Inossia. Det är den viktigaste milstolpen i närtid och en förutsättning för att få sälja produkten inom EU.

Bolaget har redan avtal med sin första kund, italienska bencementtillverkaren G-21, som kommer att sälja produkter med Inossias mjukgörare. Bolaget vill teckna licensavtal med en andra kund och för dialog med aktörer i både Europa och Asien.

För ytterligare information kontakta
Allan Asp, Investment Manager Almi Invest,
tel 070-605 23 02, mail allan.asp@almiinvest.se
Malin Nilsson, vd Inossia, tel 070-268 86 74, mail malin.nilsson@inossia.com


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.