2022-08-31 08:00Pressmeddelande

Almi Invest GreenTech investerar i Cellfions miljövänliga energilagring

Almi Invest GreenTech investerar fem miljoner kronor i Cellfion, som utvecklar ett biobaserat membran för lagring av energi – något som är centralt i omställningen till ett koldioxidfritt energisystem. I emissionen på totalt drygt 13 miljoner kronor deltar även finska Voima Ventures, som här gör sin första svenska investering, och Klimatet Invest. Pengarna ska gå till produktutveckling och tester tillsammans med kunder.

Möjligheten att lagra energi via olika elektrokemiska applikationer är en avgörande faktor i omställningen till en koldioxidfri ekonomi. Exempel på lagringstekniker under utveckling är batteriteknik, värmelagring och grön vätgas. I samtliga dessa är membranet en kritisk komponent, då det är helt avgörande för applikationens effektivitet och totala ekonomi. Dagens kommersiella membran är oftast baserade på PFAS, som är extremt svårnedbrytbart och förväntas förbjudas i EU inom kort. Dessutom är de dyra, har låg prestanda och tappar fort i effektivitet.

Cellfion har utvecklat membran som är tillverkade av biomaterial från skogen, vilket gör dem hållbara, återvinningsbara, konkurrenskraftiga i pris och ger högre prestanda. Bolaget, som grundades 2021, är sprunget ur mångårig forskning vid KTH, RISE och Linköpings Universitet.

-  Med vår investering i Cellfion driver vi på utvecklingen inom nya lagringstekniker, vilket möjliggör omställningen till förnybara energikällor och reducerar utsläpp av växthusgaser, säger Karin Edström, Investment Manager på Almi Invest GreenTech. Med sitt stabila biobaserade membran, som är både billigare och mer flexibelt än dagens kommersiella membran, har Cellfion ett mycket bra läge att ta sig in på marknaden.

Cellfion riktar primärt in sig mot två parallella marknader - dels produktion av vätgas där membranet används för att separera vätemolekyler, dels produktion av större typer av batterier, så kallade redox flödesbatterier. Denna typ av batteri är lämplig att koppla upp mot elnätet för att möjliggöra lagring av förnybar energi.

-  Vi vill se till att den gröna energiomställningen blir ännu grönare med hjälp av vårt biobaserade membran av nanocellulosa. Det är det första av sitt slag att kommersialiseras och kommer spela en stor roll i omställningen till gröna energilösningar, säger Liam Hardey, vd på Cellfion. Tack vare denna investering kan vi nu ta nästa steg i vår utveckling och på allvar börja testa vår teknologi.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.