2020-06-08 12:33Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Binary Brains som förutspår framtida efterfrågan med AI

Simon Åkerlund, Samuel Wulgué, Jacob Kihlbaum (vd), Oskar Sandh, Dan Söderlund och Niclas Wideving på Binary Brains.Simon Åkerlund, Samuel Wulgué, Jacob Kihlbaum (vd), Oskar Sandh, Dan Söderlund och Niclas Wideving på Binary Brains.

Almi Invest investerar 2 miljoner kronor i Binary Brains som utvecklar tjänster för att förstå och förutspå kundbeteenden genom artificiell intelligens (AI). I emissionen på totalt 2,8 miljoner deltar även privata investerare.

Binary Brains har utvecklat en tjänst för att ta fram träffsäkra prediktioner för sina kunders, och partners kunders, framtida försäljning och efterfrågan med hjälp av AI. Genom bolagets tjänst kan företag få ut avancerade insikter efter behov för att fatta mer välgrundade affärsbeslut eller helt automatisera processer baserat på dessa. Den prediktiva analysmodellen kan innehålla hundratals variabler och kopplas till såväl kundernas egna data som tredjepartsdata för att väga in faktorer i omvärlden som påverkar köpbeslut, som väder och större evenemang, eller till och med den pågående corona-pandemin och dess påverkan på efterfrågan.

Binary Brains tjänst används till allt ifrån att bättre förstå och förutsäga kundbeteenden och marknadsföringseffekter, till att optimera priser, sortiment och logistik eller förstå vad som skapar merförsäljning eller gör att en nylansering lyckas. Något som dessutom kan öka hållbarheten då utbudet kan baseras på efterfrågan. Svaren finns ofta, men är dolda i överväldigande mängder av data.

- Binary Brains gör träffsäkra förutsägelser med AI som är tillgängliga via API eller visualiserade på ett enkelt sätt. Tidigare har dessa insikter tillhört ett fåtal bolag i världen som har råd att ha ett helt Data Science-team internt alternativt har AI eller Data Science som en del av deras kärnverksamhet. Nu görs det tillgängligt för den breda massan, säger Jenny Engerfelt, Fund Manager på Almi Invest.

Binary Brains har idag kunder som Live Nation och Dormy, men även samarbetspartners som Caspeco och Visual Art. Som vinnare av en open innovation-tävling har bolaget även inlett ett samarbete med IKEA. Marknaden för AI inom detaljhandeln, där Binary Brains hittills haft störst fokus, var 2016 6,3 MDR SEK globalt och beräknas växa till 240 MDR SEK globalt till 2025 enligt Markets and Research. Detta motsvarar en genomsnittlig tillväxt i marknaden på 150 % per år.

- Trots den utbredda trenden kring AI så är det förvånansvärt få företag som faktiskt implementerat någon form av AI i sin verksamhet, mycket på grund av bristen på Data Scientists i både Sverige och världen. Med oss får våra kunder och partners tillgång till högkvalitativa prediktioner på detaljnivå till en försvinnande kostnad i jämförelse med ett eget team internt eller värdet av att kunna agera idag på sin förväntade framtid. Tack vare investeringen kan vi nu rekrytera fler talanger till vårt team för att tillgängliggöra AI för fler. Kapitalet kommer även att användas till kundanskaffning och för att förbereda en internationell expansion, säger Jacob Kihlbaum, vd på Binary Brains.

För ytterligare information kontakta

Jenny Engerfelt, Fund Manager Almi Invest, tel 070-354 61 44, mail jenny.engerfelt@almiinvest.se

Jacob Kihlbaum, vd Binary Brains, tel 073 545 53 58, mail jacob@binarybrains.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.