2021-02-11 06:25Pressmeddelande

Almi Invest säljer innehav i Life Genomics

Almi Invest säljer sitt innehav motsvarande ca 18 procent av kapital och röster i expansiva diagnostikbolaget Life Genomics och gör därmed en lyckad exit. Köpare är en av de befintliga huvudägarna, TATAA Biocenter, som nu ska satsa på fortsatt tillväxt.

Göteborgsbaserade Life Genomics, grundat 2014, är ett laboratorium som erbjuder genetiska tester, såsom fosterdiagnostik och olika hälsotester. Sedan lanseringen har bolaget haft en fin tillväxt och erbjuder nu fosterdiagnostik och andra genetiska tester till kliniker både i Sverige och internationellt.

Almi Invest, som varit delägare i bolaget sedan 2015, har investerat totalt 3,9 miljoner kronor i bolaget. Köpeskillingen på drygt åtta miljoner kronor innebär en fördubbling av investerat kapital.  Under den tid Almi Invest varit delägare har bolaget gått från introduktion av ny genteknik på marknaden till lönsamhet med en omsättningstillväxt på 88 procent 2020. 

-  Bolaget har ett fantastiskt team med hög kunskap och stort engagemang, och det har varit en glädje att bidra i deras resa, säger Louise Warme, Investment Manager på Almi Invest. Life Genomics är ett lysande exempel på hur Almi Invest är med från start till lönsamhet och skapar arbetstillfällen i ett så viktigt område som hälsovård.

-  Vi vill tacka Almi Invest för ett suveränt samarbete. Deras stora stöd, både finansiellt och via ett aktivt och fokuserat arbete i styrelsen, har bidragit till Life Genomics starka utveckling, säger Göran Jacobsson, vd Life Genomics.

TATAA Biocenter, som redan är huvudägare i Life Genomics, utökar i och med detta förvärv sin ägarandel i bolaget ytterligare. Förutom Almi Invests innehav förvärvar man även Bure Growths innehav, totalt drygt 41 procent av kapital och röster.

http://www.lifegenomics.se/

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.