2019-10-09 12:48Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Tebritos klimatsmarta protein av insekter

Mjölmaskar.Mjölmaskar. Foto: Tebrito

Almi Invest investerar 1 miljon kronor i Tebrito som tagit fram en klimatsmart proteinkälla av mjölmaskar. I emissionen på totalt 2,7 miljoner kronor deltar också privata investerare. Investeringen ska gå till att marknadsetablera bolaget och öka produktionen.

Tebrito har lyckats förädla mjölmasken till ett vitt prisbelönt pulver utan smak med hela 88% proteinhalt. Insekter säljs idag som livsmedel i bland annat Finland och Danmark och just nu utreder EU om fem insekter, bland annat mjölmask, ska godkännas som livsmedel.

- Tebrito kan leverera en kompletterande proteinkälla till marknaden till en väldigt attraktiv CO2 nivå. Bolaget har gått från klarhet till klarhet vilket är mycket glädjande. Förhoppningsvis kommer lagstiftning på plats redan 2020 så att det hållbara proteinet kan säljas som livsmedel och inte bara foder, säger Martin Norrklev, Investment Manager på Almi Invest.

Tebrito har sitt säte i Mora och producerar idag mjölmask som proteinkälla till djur. Restprodukten kan säljas som högoktanigt gödsel. Bolaget har redan köpare till sitt insektsprotein som livsmedel så snart tillstånden är klara. De första kunderna kommer att vara restauranger och livsmedelsproducenter. Mjölmask innehåller stora mängder proteiner, mineraler och vitaminer och har även antiinflammatoriska egenskaper.

Med en beräknad världspopulation på cirka 9-10 miljarder år 2050 spås efterfrågan på proteiner att öka med 60 %. Tillväxttakten för insekter väntas vara ca 40 % årligen fram till 2023. Mjölmask är ett hållbart alternativ och ett möjligt sätt att minska havsfisket och köttproduktionen.

Produktionen går att automatisera i hög grad på små ytor, kräver betydligt mindre vattenmängd och naturresurser och dessutom har mjölmasken en enastående förmåga att omvandla sidoströmmar från jordbruket till fullvärdigt protein.

- Efterfrågan på insektsbaserade produkter är redan idag långt större än tillgången. Tack vare kapitalet och investerare som delar vår vision, blir detta startskottet för realisering av högautomatiserad klimatsmart insektsproduktion i Sverige, säger Nils Österström, vd på Tebrito.

För ytterligare information kontakta
Martin Norrklev, Investment Manager Almi Invest, tel 070 673 37 47, mail martin.norrklev@almiinvest.se

Nils Österström, vd Tebrito, mail nils.osterstrom@tebrito.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.