2013-10-18 09:15Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Linköpingsföretaget Aqwary: Ny svenskutvecklad säkerhetsprodukt minskar olyckor vid fritidsdykning

null

Varje år inträffar runt 3.000 incidenter varav  ett 100-tal med dödlig utgång vid fritidsdykning i världen. I sex av tio fall med dödlig utgång har den olycksdrabbade dykaren kommit ifrån sin dykpartner eller dykledare. Linköpingsföretaget Aqwary har tagit fram en utrustning, som likt dagens manometrar kopplas till luftflaskan och som mäter dykarens luftmängd och annat som tex djup och temperatur. Det som skiljer sig från dagens produkter är att Aqwary SC även kan visa dykkamraternas luftmängd och djup samt avstånd och riktning till dessa. Funktionerna  ökar säkerheten vid fritidsdykning avsevärt. – Det handlar om att rädda liv och göra dykningen säkrare och roligare, säger Anders Brodin, VD för Aqwary. Företaget står inför en lansering internationellt och Almi Invest har gått in som investerare i företaget.  – Aqwarys unika lösning kan bli framgångsrik på en världsmarknad som omsätter 30 miljarder kronor och med en lika stor marknad för tilläggstjänster, säger Fredrik Malmström, investment manager för Almi Invest.

7-9 miljoner fritidsdykare världen över

Den huvudsakliga kommunikationen mellan dykare sker idag genom tecken mellan dykare. Om en dykare kommer ur sikte och dessutom drabbas av stress uppstår en krissituation, som kan få allvarliga följder. Den situationen vill Aqwarys kommunikationssystem förhindra med sin patentsökta produkt. Företaget grundades 2012 av Anders Brodin, själv erfaren fritidsdykare och har en handfull medarbetare. – Vi vill att vår produkt ska bli en självklar del i varje dykares utrustning. För säkerhets skull, säger Anders Brodin. Man räknar med att det finns mellan 7-9 miljoner aktiva fritidsdykare världen över. 

Lanseras efter årsskiftet

Aqwary har utvecklat en kommunikations-och beslutsstödsenhet för dykare som kopplas till luftflaskans standarduttag. Enheterna är utrustade med ett ultraljudsbaserat nätverk för att dela information och beräkna position och avstånd upp till ett 70-tal andra dykare. På sikt kan man också utveckla olika appar som ökar funktionaliteten. Utrustningen har testats i röda havet med gott resultat och är nu berett att lanseras efter årsskiftet. 

Almi Invest

Almi Invest skapar med kompetens och kapital möjligheter för entreprenörer och företagare att bygga och utveckla framgångsrika bolag. Med gedigen branschkunskap investerar drygt 40 investment managers i bolag över hela landet. Investeringar sker från de allra tidigaste faserna till expansionsfas. I dagsläget är en miljard kronor investerat och portföljen består av drygt 350 tillväxtbolag i alla branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB. Sedan 1 januari 2013 är Innovationsbrons tidigare riskapitalverksamhet en del av Almi Invest.

För mer information,

Anders Brodin, VD Aqwary, mobil 072 503 80 03

Fredrik Malmström, Investment Manager, Almi Invest, mobil 070 538 51 43

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.