2020-10-16 10:01Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Yolean som håller koll på komplexa projekt

Almi Invest investerar 2 miljoner kronor i mjukvarubolaget Yolean, som utvecklar ett verktyg för styrning av komplexa projekt, till exempel inom byggindustrin. I emissionen på totalt 4,6 miljoner kronor deltar också Chalmers Ventures och Yuncture Invest. Pengarna ska användas till produktutveckling och marknadsföring.

Yoleans mjukvaruverktyg används för att på ett översiktligt sätt kunna visuellt planera och styra komplexa projekt. Kunderna finns främst inom bygg­industrin, där Yolean på senare tid etablerat flera kundsamarbeten, bland annat med NCC, samt inom tillverkningsindustrin där verktyget används inom större utvecklingsprojekt och organisationer.

Varje miss i synkronisering inom ett utvecklings- eller byggprojekt riskerar att leda till förseningar och stora kostnadsökningar. Veckovis eller till och med daglig planering och uppföljning med hela projektteamet är av största vikt. Men i exempelvis byggbranschen hanteras fortfarande detta i stor utsträckning på papper med Excel, e-mail och telefon. Detta innebär stora utmaningar för synkronisering och koordinering med alla parter. Kommunikationsmissar uppstår lätt med potentiellt dyra och allvarliga konsekvenser.

Yoleans mjukvaruverktyg digitaliserar planeringen och uppföljningen av byggprojekten, både i detalj och översiktligt, i en och samma produkt. Här finns funktioner för att öka engagemanget av hela teamet under både projektering och produktion. På så sätt utnyttjas teamets kunskap proaktivt och då sparas tid och pengar i både projektering och produktion.

- Verktyget kombinerar den komplexitet som finns inom byggbranschen med överskådlighet och användarvänlighet som är nödvändig för involvering av hela teamet, säger Björn Westman, Investment Manager på Almi Invest. Yolean adresserar ett tydligt kundproblem och erbjuder ett tydligt kundvärde, i synnerhet inom byggindustrin. Därför bedömer vi att de har goda möjligheter att lyckas på en stor, internationell marknad.

- Vi är väldigt glada över att ha fått in Almi Invest som ny investerare, säger Amer Catic, grundare och vd Yolean. Med dem, och övriga investerare ombord, kan vi nu ta nästa steg och skala upp verksamheten för att hjälpa ännu fler kunder att få bättre projekt.

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.