2010-12-15 09:35Pressmeddelande

Almi Invest Västsverige och K-svets Venture investerar i Metrum Sweden

null

Almi Invest Västsverige har tillsammans med K-svets Venture investerat i Metrum Sweden AB– ett högteknologiskt Göteborgsföretag som utvecklar och marknadsför avancerad mätteknik med inriktning på elkvalitet och SmartGrid. Metrums intelligenta mätsystem och mätprodukter möjliggör för kunderna att enkelt kunna identifiera störningar och vidta optimerande åtgärder som sparar energi, minskar kostnader samt minskar miljöpåverkan.

Enligt Kungliga vetenskapsakademin kommer elproduktionen i världen mer än fördubblas till 2050. Nya elförbrukningsmönster, ökade krav på elhandel, högre krav på säkra leveranser och inte minst integrering av förnyelsebar energi ställer nya krav på elnäten. Att kunna mäta, balansera, identifiera och åtgärda elkvalitetsrelaterade problem är och kommer i allt högre utsträckning att vara en förutsättning för framtidens elnät.

Metrum har etablerat ett teknikförsprång inom ett nytt växande område och har idag ett färdigutvecklat produktutbud för samtliga nivåer av elnätet. Metrum erbjuder ny teknik till en volymanpassad prisnivå vilket möjliggör installation även längre ner i elnätet, närmare slutkunder och innebär att kostnadseffektiva lösningar erbjuds i samband med förnyelsebar energi t ex stora vindkraftsprojekt. Unikt för Metrum är att samtliga produkter är helt kompatibla och kan användas i ett gemensamt mätsystem oberoende av om instrumenten är fasta eller portabla.

– Metrum satsar globalt och har som mål att inom fem år dominera de nordiska marknaderna samt att vara etablerade i USA och England och Tyskland. Med Almi Invest Västsverige och K-svets som nya delägare får vi en stabil finansiell bas som gör att vi kan teckna viktiga strategiska samarbetsavtal och kan expandera till nya marknader, säger Christer Carlborg VD för Metrum Sweden AB.

– Då Metrums teknik gör det möjligt för kunderna att identifiera stora kostnadsbesparingar i form av energieffektivisering till en begränsad investeringskostnad är den potentiella marknaden för bolagets produkter mycket stor redan nu. Vi ser Metrum som ett cleantech- företag med stor potential internationellt inte minst vad gäller utbyggnad av sk smartgrids och integration av förnyelsebara energikällor, säger Anna Langenius investmentmanager Almi Invest Västsverige AB.

– Teoretiskt skulle varje distributionspunkt för el kunna utrustas med en mätare från Metrum. För närvarande är målgruppen främst energibolag och industrier där stora besparingar kan göras. Med hjälp av Metrums mätningar och energianalyser kan energibolagen minska sina energiförluster med upp till 50 procent. Industribolagen kan spara stora pengar på att identifiera och åtgärda elrelaterade problem med hjälp av Metrums produkter, säger Christer Carlborg.

Enligt Elforsk kostar sk dippar och längre avbrott industribolagen i Sverige mer än 3 miljarder kronor per år i form av förstörda maskiner och ojämn kvalitet i produktionen. Samhällets totala kostnader på grund av bristande elkvalitet uppskattas till över 4 miljarder kronor enligt Elforsk.

- ”Metrums användarvänliga produkter gör att varje operatör enkelt kan se om elkvaliteten håller sig inom uppsatta gränsvärden för att larma eller vidta åtgärder och därmed effektivt minska kostnaderna.” säger Christer Carlberg.

För mer information
Metrum Sweden AB: Christer Carlborg, VD
christer.carlborg@metrum.se, 031 7990280,0707 778539
Almi Invest Västsverige AB: Anna Langenius, Investment Manager anna.langenius@almiinvest.se 031-7792102

Om ALMI Invest AB
Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder, varav Almi Invest Västsverige AB är en, och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.

Om K-svets
K-Svets Venture, ett västsvenskt riskkapital bolag som leds av entreprenören och företagsbyggaren Leif Kristensson. Leif Kristensson grundade Konstruktionssvets i Stenungsund 1969 som är specialiserade på avancerade entreprenader. Med hela Norden som marknad utför K-svets uppdrag inom bland annat petrokemiska industrin, livsmedelsindustrin och pappersindustrin.

Om Metrum Sweden AB
Metrum utvecklar och marknadsför unika systemlösningar för mätning av energi, störningar och fel inom begreppet elkvalitet. Förutom i Sverige sker försäljning idag via återförsäljare i Norden. Metrum har också ett samarbetsavtal (OEM) med franska företaget Chauvin Arnaux Enerdis med dotterbolag i 10 länder, distributörer i 150 länder och ca 3000 outlets totalt.

*Elkvalitet är ett sammanfattande kvalitetsbegrepp för att i huvudsak bedöma den tekniska kvaliteten på en elleverans. När en avvikelse överskrider standardiserade gränsvärden kallar vi detta för bristande elkvalitet.

www.elforsk.se
www.kva.se


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.