2022-01-18 08:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Zigneds tjänst för e-signering

Zigneds grundare Ludvig Edström och David JurioZigneds grundare Ludvig Edström och David Jurio

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Zigned, som utvecklat en enkel och kostnadseffektiv tjänst för e-signering av dokument. I emissionen på totalt drygt tre och en halv miljoner kr deltar också privata investerare. Pengarna ska användas till expansion och teknisk utveckling.

Zigned beskriver sig själva som den enklaste och mest tillgängliga tjänsten för e-signering på den svenska marknaden. Zigned erbjuder vem som helst att när som helst signera avtal elektroniskt för endast 10 kronor per dokument. Sedan starten har bolaget med hjälp av sina kunder utvecklat ett flertal tjänster för olika behov.

Avtal på traditionellt vis, det vill säga fysiskt undertecknade med penna på papper, tar i genomsnitt tre dagar att få underskrivet av alla parter. Med e-signering tar det i stället bara tre timmar. Detta har många stora bolag redan insett och börjat implementera genom hela sina organisationer. För små och medelstora bolag har det hittills ofta varit för dyrt och för krångligt. 

Zigned har en lösning som ska passa alla organisationer med ambitionen att leverera den mest tillgängliga och friktionsfria lösningen för e-signaturer på marknaden. Bolaget vision är att: ”Att skriva under och administrera avtal digitalt ska vara lika enkelt som att använda en penna och frimärke”.

- Digitala avtal blir allt vanligare och här har Zigned stor tillväxtpotential både kopplat till marknaden i stort, till bolagets unika positionering och virala affärsmodell. Bolaget har goda förutsättningar att lyckas med sin kommersiella plan och då skapas en stark värdetillväxt, säger Pär Lagerström, Investment Manager på Almi Invest.

- Vi är väldigt glada för att Almi Invest valt att investera i oss, säger Ludvig Edström, vd på Zigned. Nu kommer vi att kunna fortsätta ta steg mot att introducera Zigned till den stora massan och attrahera en stor mängd användare och kunder.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.