2015-10-16 07:30Pressmeddelande

Almi Invest investerar i dLaboratorys unika koncept för smartare elförsörjning

null

Strömavbrotten i Sverige kostar samhället miljardbelopp varje år. Med hjälp av dLaboratorys unika koncept och produkter för smarta elnät så kan elnätbolagen öka leveranssäkerheten, minska sina kostnader för drift och underhåll samt göra kostnadseffektivare investeringar i sina elnät.

Almi Invest investerar i dLaboratory tillsammans med grundarna Magnus Akke, Lars Wollung och Fredrik Akke samt affärsänglar för att möjliggöra en bred marknadssatsning. Investeringen uppgår till 3 Mkr. I första skedet består marknaden av de svenska elnätbolagen med en årlig storlek på hundratals miljoner kronor. DLaboratorys teknik är applicerbar på en global marknad som kommer i fasen efter den svenska.

De nya funktioner som byggs in i dLaboratorys system ger mycket effektiva och flexibla reläskydd som är en viktig del för att kunna klara nya krav och utmaningar som ställs på elnäten.

DLaboratorys skyddsfunktioner klarar av att korrekt detektera och felbortkoppla komplexa intermittenta fel som idag uppträder i elnäten som andra leverantörer har haft problem med i många år. Detta leder till kortare avbrottstider för slutkund och lägre kostnader för elnätbolagen.

Den patenterade automatiska störningsanalysen möjliggör att hitta och åtgärda fel innan det leder till avbrott. Även detta leder till kortare avbrottstider för slutkund och lägre kostnader för elnätbolagen.

Dlaboratorys system är utvecklat tillsammans med de sydsvenska elnätbolagen E.ON, Kraftringen och Öresundskraft. I höst byggs viktiga referensanläggningar upp tillsammans med Kraftringen och Öresundskraft i deras elnät.

  • DLaboratorys produkter har utvecklats tillsammans med kunder vilket säkerställer en hög kundnytta. Kundnyttan tillsammans med den stora marknadspotentialen gör att vi ser fram mot ett lyckosamt samarbete med dLaboratory och en lönsam investering säger Per Heander, Investment Manager på Almi Invest.

Almi Invests och affärsänglarnas investering möjliggör för oss att göra en bred marknadssatsning för att nå ut till nya kunder och även knyta till oss partners. Detta är mycket glädjande och jag ser en ljus framtid för dLaboratory säger Magnus Akke, VD på dLaboratory.

För ytterligare information besök dlaboratory.com eller kontakta:

Fredrik Akke, Försäljnings- och informationsansvarig dLaboratory: fredrik.akke@dlaboratory.com, telefon: 0709 952 911

Per Heander, Investment Manager, Almi Invest: per.heander@almiinvest.se telefon: 0708-398743

Maria Kessling, Kommunikationschef, Almi Invest: maria.kessling@almiinvest.se telefon: 0768-808810

DLaboratory Sweden AB erbjuder ett heltäckande koncept för ett smart elnät i form av störningsanalysator och reläskydd. Konceptet möjliggör smart funktionalitet och högre kostnadseffektivitet, genom att fel i elnätet bortkopplas och störningar registreras, analyseras och kommuniceras omedelbart. Detta resulterar i snabbare identifiering av fel och dess omfattning, vilket leder till minskade kostnader och färre drabbade kunder vid avbrott. Helhetslösningen bygger på fyra centrala delar. Högkvalitativ inhämtning av störningar i elnätet, där även små avvikelser registreras. Säker felbortkoppling som korrekt hanterar komplexa fall. Unik analys med hjälp av en patenterad metod. Omgående och kontinuerlig rapportering i ett modernt och lättförståeligt format på valfri plattform - oberoende av plats och tid.
DLaboratorys system finns i bruk hos svenska nätbolag som E.ON, Kraftringen och Öresundskraft.
DLaboratory är medlem i inkubatorn Ideon Innovation. Bolagets huvudägare tillika grundare är Magnus Akke, Lars Wollung och Fredrik Akke.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Vi finns över hela landet med 8 regionala fonder. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.