2020-07-07 07:47Pressmeddelande

Almi Invest investerar i mjukvarubolaget Finch 3D som ska hjälpa arkitekter att fatta mer informerade beslut med AI

Martin Kretz, Pamela Nunez Wallgren och Jesper Wallgren, grundare av Finch 3D.Martin Kretz, Pamela Nunez Wallgren och Jesper Wallgren, grundare av Finch 3D.

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Finch 3D som tagit fram ett SaaS-verktyg för arkitekter. I emissionen på 5 miljoner kronor deltar även Loop Capital och affärsänglar.

Finch 3D har utvecklat en mjukvara av arkitekter för arkitekter som genom artificiell intelligens och generativ design automatiserar repetitiva arbetsuppgifter. Verktyget hjälper arkitekter att fatta mer informerade beslut med hjälp av simuleringar och AI samt att testa och utvärdera fler förslag på kortare tid. I takt med att befolkningen ökar, bostadsbristen är ett faktum och arkitektens kravspecifikation blir allt längre kan Finch 3D göra arkitektens arbete mer effektivt och frigöra mer tid för arbetsuppgifter som skapar värde och bidrar till globala hållbarhetsmål för städer och samhällen. Just nu genomförs pilotprojekt i Oslo, Stockholm och Dubai.

- Grundarna har skapat en användarvänlig produkt som redan under beta-versionen fått traction från globala aktörer. Byggsektorn är en bransch där digitalisering ännu är i sin linda och användning av AI inom arkitektur har en stor potential. Med ökade krav på miljö-och hållbarhetsaspekter behöver byggnadsdesignen optimeras – något som tidigare varit dyrt och tagit mycket datorkraft, säger Ann-Sofie Hörlin, Investment Manager på Almi Invest.

Finch 3D grundades av arkitektparet Pamela Nunez Wallgren och Jesper Wallgren i Malmö. När de postade filmer på sitt egenutvecklade verktyg på Linkedin plockades det upp av internationell press och ett av världens största arkitektföretag ville ha ensamrätt på verktyget. De kopplades ihop med utvecklaren Martin Kretz, som tidigare varit tech-lead på Sony, och grundade tillsammans Finch 3D. Beta-versionen av Finch har sedan dess framgångsrikt testats av två av världens största arkitektkontor, Gensler och i arkitekturtävlingar i mellanöstern tillsammans med Aedas.

Den globala byggindustrin omsätter 10 biljoner dollar per år. Branschens produktivitet har dock släpat efter andra sektorer i årtionden. Enligt McKinsey är potentialen att effektivisera branschen värd ca 1,6 biljon dollar. Finch 3Ds första marknad kommer att vara bostäder och kommersiella fastigheter, men mjukvaran kan användas för att utforma byggnader inom i princip alla områden inom byggbranschen. I dagsläget har Finch 3D 6000 personer på väntelistan för sin beta-release.

- Vårt mål med Finch är att demokratisera användandet av generativ design för att låta fler arkitekter få fokusera på att skapa god arkitektur. Med nytt kapital och erfarna investerare kan vi utveckla vår produkt tillsammans med en handfull välrenommerade kontor för att lansera vår produkt globalt under 2021, säger Pamela Nunez Wallgren, vd på Finch 3D.

För ytterligare information kontakta

Ann-Sofie Hörlin, Investment Manager Almi Invest, tel 070 606 28 74, mail Ann-Sofie.Hoerlin@almiinvest.se

Pamela Nunez Wallgren, VD Finch 3D, tel 070 735 84 83, mail pamela@finch3d.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.