2019-07-03 13:29Pressmeddelande

Almi Invest investerar i stamcellsbolaget Longboat Amniotics

Longboat AmnioticsJan Talts, COO, och Kåre Engkilde, CEO på Longboat Amniotics.

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Longboat Amniotics, som utvecklar en unik teknologi för att utvinna stamceller ur fostervatten för framtida läkemedel. I emissionen på totalt drygt 20 miljoner kronor deltar också privatinvesteraren Lars Stigsson. Pengarna ska gå till att bygga en anläggning för produktion av stamceller samt att påbörja utveckling av läkemedelskandidater.

Lundabaserade Longboat Amniotics ska producera så kallade mesenkymala stamceller, som utvinns ur fostervatten och kan utvecklas till läkemedel mot flera olika sjukdomar. Det unika med bolagets teknologi är att stamcellerna utvinns ur fostervatten med en egenutvecklad produkt som samlar in donerat fostervatten i samband med planerade kejsarsnitt.

- Longboat Amniotics är ensamma om att använda fostervatten, vilket ger stamceller av hög kvalitet som kan dela sig flera gånger, säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest. Det gör att celler från en enda donation kan användas till fler behandlingar, till en lägre kostnad per behandling. Vi ser stor potential för bolagets teknologi i utvecklingen av nya läkemedel.

Stamceller har förmåga att producera både nya celler av olika slag och nya stamceller. De används inom det snabbväxande området regenerativ medicin, där det pågår forskning inom ett stort antal sjukdomsgrupper runt om i världen. Stamcellsterapi med mesenkymala stamceller har visat sig vara effektiv mot flera olika tillstånd, till exempel inflammation och organtransplantation, och ger få biverkningar.

- Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg och bygga en egen anläggning för att producera våra terapeutiska celler, vilket gör att vi kan gå vidare mot Proof of Principle Studies, säger Longboat Amniotics vd Kåre Engkilde. Vår nisch av vävnadsspecifika mesenkymala stamceller ger oss en attraktiv position med möjlighet att ta fram nya terapier i kommande kliniska prövningar.

Lars Stigsson, grundare till Sunpine som såldes till Preem, deltar också i investeringen.

- Longboat Amniotics starka team av forskare, kliniker och erfarna ledning kommer att ta dessa celler från laboratorium till klinik inom de närmaste åren, säger Lars Stigsson. Många studier har visat att stamceller från fostervatten har många fördelar jämfört med andra stamceller, bland annat möjligheten till självförnyelse och antiinflammatoriska egenskaper.

För ytterligare information kontakta
Per Antonsson, Investment Manager Almi Invest, mail per.antonsson@almiinvest.se, tel 0708 728 717

Kåre Engkilde, vd, Longboat Amniotics, mail ke@longboatamniotics.com, tel 072-327 85 20

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.