2013-10-07 12:21Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Avalance Biotech:

null

Ny laboratorieteknik på cellulär nivå  ökar kvaliteten och minskar kostnaderna

Avancerad forskning har två akilleshälar, höga kostnader och långa ledtider. Detta gäller i synnerhet för cellforskning och farmakologi. Tre life scienceforskare på Chalmers har utvecklat ett nytt verktyg, en speciellt utformad pipett, vilket kan minska experimentella kostnader upp till 90 procent, skära ledtiderna avsevärt förutom en förbättring av uppgifternas kvalitet. Innovationen har fått starkt stöd i forskarvärlden och nu har Almi Invest tillsammans med affärsängeln Pär Ribbner tillskjutit kapital för en internationell lansering av företaget Avalance Biotech. Möjligheten att få snabbare och mer tillförlitliga resultat kommer inte bara att öka forskningskapacitet utan möjliggör också noggrannare resultat. Detta öppnar upp för områden som hittills inte varit möjliga.


Internationell läkemedelsindustri och forskningsuniversitet
Inom biovetenskap har det funnits önskemål om multifunktionell teknologi i laboratorieexperiment.
Det nya bolaget Avalance Biotech kan erbjuda marknaden större kontroll, effektivare leverans och färre prover. Målgruppen för innovationen är i första steget forskningsuniversitet och läkemedelsindustrin runt om i världen, men i det långa loppet även laboratorier inom nationella hälso-och sjukvårdssystem. Den multifunktionella pipetten, som är kärnan i Avalance Biotechs technologi, gör att experimentella protokoll kan genomföras på en singel cellnivå utan förorening av provet. Detta möjliggör dussintals fler mätningar per prov än som uppnås idag. Det minskar också förbrukningen av exempelvis rör och sprutor och det finns ingen risk för kontaminering från tidigare experiment.
”Denna teknik är av stor betydelse idag eftersom alltmer forskning är inriktad på att studera encelliga interaktioner och reaktioner. Ju mer vi förstår av encelliga studier desto bättre beslut för potentiella behandlingsstrategier i framtiden”, säger Gavin Jeffries vd för Avalance Biotech.

Avalance Biotech
Avalance Biotech utvecklar microfluidala verktyg för life science, vilket tillåter kontaminationsfri stimulering av ytor och enskilda celler. Den unika plattformen, den multifunktionella pipetten, möjliggör en begränsad och specifik leverans av en lösning som gör att fler experiment kan utföras per prov. Dessutom uppnås en ökad datakvalitet med en total minskning av experimentella kostnader. Bolagets huvudsakliga målgrupp är forskning inom life science, både inom den akademiska världen och industrin, med särskilt fokus på cell-och membranforskning samt farmakologi.

Om Almi Invest
Almi Invest skapar med kompetens och kapital möjligheter för entreprenörer och företagare att bygga och utveckla framgångsrika bolag. Med gedigen branschkunskap investerar drygt 40 investment managers i bolag över hela landet.
Investeringar sker från de allra tidigaste faserna till expansionsfas. I dagsläget är en miljard kronor investerat och portföljen består av drygt 350 tillväxtbolag i alla branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.
Sedan 1 januari 2013 är Innovationsbrons tidigare riskapitalverksamhet en del av Almi Invest.

För mer information
Gavin D.M. Jeffries, Ph.D., VD, Avalance Biotech, mobil 076-782 6553, gavin@avalancebiotech.com
Robert Hellman, Investment Manager, Almi Invest, mobil 070-263 80 66, robert.hellman@almi.se

Se även www.avalancebiotech.comOm Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.