2022-06-09 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i drönarbolaget Airolit

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Göteborgsbolaget Airolit, som utvecklar och tillverkar avancerade drönare med industriell kapacitet. Drönarna används av företag och myndigheter för bland annat övervaknings-, tillsyns- och säkerhetsuppdrag. I emissionen på totalt 13 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till expansion och produktutveckling.

Avancerade drönare används idag allt oftare i stället för helikoptrar, som är en betydligt dyrare lösning. Drönarna används bland annat av energibolag, Polisen, Försvarsmakten och vid övervakning av skyddsobjekt.

Airolit utvecklar och tillverkar högpresterande drönare för professionella tillämpningar med hög kvalitet och unika funktioner, där den höga säkerhetsklassningen och krypterade data är viktiga aspekter för kunderna.

- Höjda försvarsanslag och ökat fokus på säkerhet och hantering av känslig information, gör marknaden för drönare stor och växande. Här ligger Airolit helt rätt positionerat med sina unika funktioner, där den höga säkerhetsklassningen utgör en viktig konkurrensfördel, säger Markus Bredberg, Investment Manager på Almi Invest.

Airolit har de senaste åren expanderat kraftigt och har idag två drönarmodeller på marknaden. Bolagets kunder återfinns inom inspektion, tillsyn, övervakning, säkerhet och försvar. Airolit kliver nu in i en ny, expansiv fas där fortsatt fokus kommer att ligga på att erbjuda en helhetslösning inom UAV/UAS (drönare/drönarsystem) för industriell och avancerad användning.

- De senaste två åren har varit utvecklingsintensiva och vi är nu redo att skala upp produktionstakten. Användningsområdena för drönare utvecklas konstant: helhetslösningen vi erbjuder våra industriella kunder möjliggör för dem att stärka sin respektive verksamhet på ett sätt som tidigare inte var möjligt. Vi är övertygade om att resan bara börjat, säger Airolits vd Claes Svensson.

I samband med nyemissionen förstärks Airolits styrelse med bland andra Klas Friberg, tidigare polischef och SÄPO-chef, som kommer tillföra bolaget mycket kunskap på en strategisk nivå.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.