2021-08-26 08:16Pressmeddelande

Almi Invest investerar i EasyArr som gör det lättare att arrangera rätt

Almi Invest investerar en miljon kronor i gotländska bolaget EasyArr, som erbjuder en digital lösning för korrekt administration av kulturevenemang. I emissionen på totalt nära två miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att utveckla tjänsten och påbörja kundlansering.

 Varje kulturevenemang kräver att arrangören behärskar och har koll på byråkrati, avtalsskrivning, momslagar, rättighetsersättningar, säkra betalningslösningar med mera. Den arrangör som inte kan detta får svårt att räkna ut hur många biljetter som behöver säljas och därmed blir varje arrangemang en risk.

Nu har EasyArr utvecklat en digital helhetslösning för evenemang, som gör det enkelt att arrangera och boka artister och lokaler – helt utan risk. I några väl definierade moduler guidas användaren från förkalkyl, via avtalsskrivningar till helt integrerade marknads- och administrativa lösningar som ser till att allt blir rätt. Koll på biljettförsäljningen får man på köpet.

-  Med EasyArrs lösning blir det lättare för både arrangörer, artister och ägare av lokaler att ordna lönsamma evenemang. Mindre kulturevenemang är idag många gånger mer eller mindre ”svarta”. EasyArrs lösning gör det lättare att göra rätt, säger Tarja zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Det finns stort intresse på marknaden för EasyArrs lösning redan före lansering. Teamet har redan haft kontakt med många potentiella/nuvarande samarbetspartners och både Kulturrådet, Vinnova, Tillväxtverket och Region Gotland har valt att aktivt stödja utvecklingsarbetet med olika stöd. Bland annat utsågs EasyArr till en av landets Innovativa Start Ups av Vinnova under våren 2021.

-  Tack vare Almi Invests investering får vi möjlighet att ta fram första versionen av vår produkt, säger de båda grundarna av EasyArr, Björn Masuhr och Lars Gidfeldt. Vi har fått bra respons från partners, potentiella kunder och myndigheter och vi räknar med att kunna lansera en pilot under hösten och sedan göra den publik inom de närmaste sex månaderna.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.