2019-12-19 14:24Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Viospatias unika 3D-visionsteknik

ViospatiaViospatia på Gestamp Hardtech i Luleå.

Almi Invest investerar drygt 1,3 miljoner kronor i Visbybolaget Viospatia. Bolaget har utvecklat en visionsteknik i 3D som nu installeras hos fem stora aktörer inom bilindustrin. I emissionen på 2,7 miljoner kronor deltar även Regioninvest Gotland.

Viospatia har utvecklat en ny visionsteknik baserad på forskning vid Luleå Tekniska Universitet i samverkan med industrin. Tekniken använder kameror som genererar 3D-mätningar och kan hantera kvalitetskontroller av komponenter i hög hastighet - upp till 30 gånger snabbare än befintlig teknik.

Viospatia fokuserar inledningsvis på tillverkning inom just bilindustrin. Marknaden är uppskattningsvis värd ca 9 miljarder dollar globalt sett och kommer enligt prognos att fortsätta öka till ca 12 miljarder dollar till år 2023.

- Industrin har idag stora behov av att göra avancerade kvalitetsmätningar av detaljer i realtid och det finns ett stort intresse från samarbetspartners att implementera Viospatias teknologi. Tekniken löser problemet med att detaljer som inte håller måttet kasseras direkt eftersom defekter upptäcks mycket snabbare i produktionslinan, säger Tarja zu dem Berge, Investment Manager på Almi Invest.

Viospatia genomför under 2019-2020 ett pilotprojekt inom FFI-programmet i nära samarbete med fem industriella partners. Målet med projektet är att utvärdera Viospatias 3D-mätsystem Viopro med syfte att utveckla och kommersialisera tekniken. Produkten installeras på Volvo Trucks, Volvo Car Group i Olofström, Scania Ferruform, IAC och Gestamp Hardtech i Luleå.

- Tack vare investeringen kan vi nu ta fram en första kommersiell produkt och utöka personalstyrkan för att därefter bredda oss till fler branscher där kontroll och avläsning av detaljer är en stor del av tillverkningen som medtech, flyg- och försvarsindustrin, säger Michael Fergusson, vd Viospatia.

För ytterligare information kontakta

Michael Fergusson, vd Viospatia, tel 072 240 09 96, mail mfergusson@viospatia.com

Tarja zu dem Berge, Fund Manager Almi Invest, tel 070-918 58 96, mail tarja.berge@almiinvest.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.