2022-03-10 08:52Pressmeddelande

Högsta investeringsnivån någonsin för Almi Invest

Almi Invests vd Joachim KarlssonAlmi Invests vd Joachim Karlsson

Almi Invest nådde 2021 sin högsta investeringsnivå någonsin genom att investera 437 miljoner kronor i sammanlagt 192 bolag, varav nyinvesteringar i 55 bolag. Antalet helt eller delvis sålda bolag uppgick till 48, vilket inbringade totalt 269 miljoner kronor i exitlikvider.

Under verksamhetsåret 2021 nådde Almi Invest ett rekordhögt investeringsbelopp - totalt 437 (316) miljoner kronor i sammanlagt 192 bolag, varav 137 befintliga bolag och 55 nya portföljbolag. Flest investeringar gjordes inom industri och tech, tätt följt av life science.

Dessa investeringar attraherade privat kapital till ett belopp om 2,3 (1,4) miljarder kronor.

-  Trots pandemin har vi nått en rekordhög investeringsnivå och gjort det möjligt för ett stort antal lovande svenska startups att fortsätta sin tillväxtresa, vilket vi är väldigt stolta över. Det är också tillfredställande att konstatera att vi attraherar mycket privat kapital, vilket tyder på att vi har en spännande portfölj, säger Joachim Karlsson, vd Almi Invest.

Exempel på nyinvesteringar är Nanolyze, som utvecklar en ny teknik för att studera nanopartiklar i realtid i mikroskop, vilket är av stort intresse för läkemedelsindustrin. Suturion, som utvecklar en kirurgisk symaskin och Granode Materials, som utvecklar ett nytt grafenbaserat anodmaterial för bättre och billigare litiumjonbatterier.

Under året genomfördes även avyttringar, exits, i 48 bolag till ett värde av 269 (204) miljoner kronor. 28 av dessa bolag avyttrades i sin helhet. Bland dessa märks noterade Ferroamp, som har en unik teknologi i framtidens energihantering och lagring, Gårdsfisk med sin klimatsmarta fiskuppfödning på land som såldes till HK Scan och Novax samt IoT-bolaget Techship, som såldes till investeringsbolaget J2L Holding.

Almi Invests Greentechfond investerade under året totalt 127 miljoner kronor i 17 nya och befintliga portföljbolag. Några av nyinvesteringarna gick till GreenIron, EcoHelix och Qtagg.

Vid utgången av året hade Almi Invest totalt 372 portföljbolag runt om i Sverige.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.