2024-04-17 05:30Pressmeddelande

Almi Invest Greentech backar företaget Plant

Grundarduo, Pelle Tunell till vänster, John Sjulander till höger.Grundarduo, Pelle Tunell till vänster, John Sjulander till höger.

Almi Invest Greentech investerar i Plant an Idea AB (“Plant”). Det grundades år 2017 och har under de senaste fyra åren fördubblat sin omsättning och personalstyrka årligen. Genom att nyttja bolagets 3D-plattform kan bygg- och fastighetsbolag integrera mer precisa klimatberäkningar i sina arbetsflöden, vilket leder till bättre underlag för smartare och mer klimatsmarta beslut i alla byggnader och byggskeden.

- Plants lösningar erbjuder en väg mot minskade CO2-utsläpp i fastighetsbranschen och skapar en nödvändig förändring i hur fastighetsprojekt planeras, genomförs och följs upp. Vi är övertygade om att vårt samarbete med Plant kommer att generera betydande miljömässig påverkan, driva branschens innovation framåt och accelerera bolagets tillväxt internationellt, säger Pelle Mattisson, VD på Latour Future Solutions AB.

- Vår investering i Plant är ett självklart komplement till de nuvarande bolagen i vår klimat- och miljöinriktade fond. Samhällsbyggnadssektorn är ett fokus för oss framöver och där är vi imponerade av Plants förmåga att med sin unika teknologi och kompetens åstadkomma en signifikant positiv klimatnytta i fastighetsbranschen redan idag, fortsätter Jonas Bergqvist, Investment Manager på Almi Invest Greentech.

- Denna framgångsrika investeringsrunda är helt klart en viktig milstolpe för oss på Plant. Nu kan vi verkligen sätta full fart på vår vision att minska bygg- och fastighetssektorns klimatpåverkan, avslutar grundarna Pelle Tunell och John Sjulander.

Med den nya finansieringen ser Plant fram emot att ytterligare utveckla sin innovativa klimatberäkningsplattform och expandera sin närvaro både i Sverige och internationellt. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Bergqvist, Investment Manager, Almi Invest Greentech, jonas.bergqvist@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.


Kontaktpersoner

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi