2023-02-06 11:59Pressmeddelande

Almi Invest GreenTech investerar i Modvion som bygger klimatvänliga vindkraftstorn av trä

Almi Invest GreenTech investerar 30 miljoner kronor i Modvion, som utvecklar och tillverkar klimatvänliga vindkraftstorn av trä, vilket bidrar till en grön och förnybar energiomställning. Investeringen sker i form av en konvertibel på totalt 125 miljoner kronor, där även befintliga ägaren Vestas Ventures samt riskkapitalfonden Course Corrected och österrikiska riskkapitalfonden Symbia VC deltar. Kapitalet ska användas till att kommersialisera Modvions teknik.

Vindkraft är en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Dagens vindkraftstorn består av stål eller betong, vilket har en negativ klimatpåverkan. Detta gör att branschen efterfrågar mer klimatvänliga vindkraftstorn.

Göteborgsbaserade Modvion har en lösning på detta med sitt patenterade vindkraftstorn av laminerat trä. Detta minskar utsläpp av växthusgaser avsevärt och blir således betydligt mer hållbart än dagens stål- och betongtorn. Vindkraftstorn av trä binder dessutom upp en stor mängd CO2 i materialet. Vidare är modulära trätorn enklare att transportera och går att bygga högre än dagens ståltorn.

Höga torn på över 100 meter är ett krav för dagens allt större vindkraftverk. Det blåser mer och jämnare på högre höjder, vilket skapar en stabilare och större mängd elproduktion. Dagens ståltorn har praktiska begränsningar och är mycket dyra vid höjder över 130 meter. Dessutom finns det begränsningar för hur stora komponenterna kan vara för att transporten ska vara hanterbar.

Eftersom Modvions trätorn byggs i moduler går det att transportera även riktigt höga torn. Kostnadsfördelarna med Modvions torn ökar med höjden på torn. Torn som sätter generatorn på höjder över 150 meter förväntas utgöra hälften av alla installationer till 2050.

- Genom denna investering bidrar vi till att ett svenskt innovativt bolag når ut till en global marknad med sin unika lösning med betydande klimatnytta, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest Greentech. Jag är imponerad av teamet och ser fram emot den fortsatta resan.

Nästa stora milstolpe för Modvion är det 150 meter höga vindkraftverk till Varberg Energi som ska installeras senare i år. Därefter ska det byggas ett 6 megawatts vindkraftverk, en av de största plattformarna för landbaserad vindkraft, och parallellt pågår förberedelser för en storskalig produktionsanläggning.

- För att möta klimatkrisen behövs både mer förnybar el och att vi bygger mer i trä. Intresset för att investera i Modvion har varit stort och bidrar till att vi kan kommersialisera vår teknik för att bygga hållbara och kostnadseffektiva vindkraftstorn, vilket minskar vindkraftens klimatavtryck, säger Modvions vd Otto Lundman.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.