2023-05-29 06:30Pressmeddelande

Almi Invest GreenTech investerar i Zparq.

ZparqZparq

Zparq har utvecklat och patenterat en marin podmotor som är världens mest kompakta elektriska marinmotor för propellerframdrift. Med eldrift erhålls lägre driftskostnader samtidigt som utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt. Elektrifiering av transportsektorn accelererar och sker nu inte bara för personbilar utan också inom marin sektor avseende fritidsbåtar och kommersiella fartyg.

Almi Invest GreenTech investerar 11,3 miljoner kronor i en nyemission om 28 miljoner kronor och leder finansieringsrundan tillsammans med den nyetablerade klimatfonden Santander InnoEnergy Climate Fund som initierats av den europeiska storbanken Banco Santander. Befintlig investerare KIC InnoEnergy deltar också. Kapitalet kommer användas till förberedelser för serietillverkning, tillverkning av pilotserie, beta-tester samt arbete med kommersialisering.

Zparq erbjuder elmotorer och kompletta drivlinor för fritidsbåtar och kommersiella fartyg. Målet är miljövänlig, effektiv och tyst framdrift med minimalt underhåll och låga driftskostnader. Baserat på innovativ teknik är Zparqs marinmotorer betydligt mindre och mer effektiva jämfört med samtliga alternativ på marknaden. Den kompakta designen minskar råmaterialåtgång och CO2-avtryck med mer än 50% i produktion. Produkterna är från början designade med ett cirkulärt förhållningssätt, vilket minskar miljöpåverkan och klimatavtryck över hela livscykeln.

 

  • Zparks innovation medför fördelar som lågkostnad, designfrihet, moduläritet, lågt vattenmotstånd, litet underhåll, robusthet, hög verkningsgrad samt låg vikt. Sammantaget bygger det ett mycket starkt värdeerbjudande som kan göra Zparq till en av vinnarna i elbåtsracet, med stor potential att accelerera elektrifieringen av marina drivsystem och bidra både till sänkta utsläpp av växthusgaser och en förbättring av den marina miljön” säger Boris Gyllhamn, Investment Manager på Almi Invest GreenTech.

 

Av den globala båtparken på ca 28 miljoner fritidsbåtar har idag ca 75% utombordsmotorer och en nästan försumbar andel elektrisk framdrift. Bolaget estimerar att dessa släpper ut ca 50 miljoner ton CO2 per år, motsvarande hela Sveriges årliga utsläpp. Mer än 800 000 utombordsmotorer och cirka 200 000 inombordsmotorer säljs årligen och för närvarande är nästan all försäljning traditionella förbränningsmotorer med fossila drivmedel och höga utsläpp. I takt med att ny innovation nu möjliggör grön omställning även i marin sektor ökar också politiska krav kring utsläpp i kombination med att konsumenter efterfrågar bättre produkter med lägre utsläpp.

 

Målet för bolaget är nu att nå en framgångsrik lansering och försäljning på den nordiska marknaden. Zparq har för närvarande pågående projekt med flera OEM-partners och båtbyggare kring bolagets 10kW och 50kW motorer och siktet är att ha flera enheter i vattnet redan denna sommar.

 

Zparq har sitt ursprung i ett samarbete mellan grundarna och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH), där tekniken har utvecklats och använts på undervattensrobotar och bärplansfarkoster sedan 2017. Bolaget etablerades 2020 och har coachats inom InnoEnergy Highway Program.

 

  • Vi är mycket glada över att få Santander och GreenTech-fonden som nya investerare, de kommer att ge oss det stöd som krävs för att slutföra utvecklingen av våra första produkter och möjliggöra leverans till våra kunder redan i år", säger Jonas Genchel, VD för Zparq, och fortsätter : Vår skalbara och modulära teknologi har genererat ett överväldigande intresse från båttillverkare och fartygsbyggare globalt, och vi har kunder inom hela spektret från små fritidsbåtar till kommersiella fartyg som efterfrågar våra drivlinor.”

 

För ytterligare information kontakta

Boris Gyllhamn, Investment Manager, Almi Invest GreenTech, +46730845135, boris.gyllhamn@almiinvest.se

Jonas Genchel, CEO, Zparq, +46733268018, jonas@zparq.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.