2023-11-07 08:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar 2,5 miljoner i TrackPaw Scientific

Foto (fr vänster): Erik Månsson (co-founder), Liza Tchapanova (founder och VD), Hannes Mogenzen (co-founder)Foto (fr vänster): Erik Månsson (co-founder), Liza Tchapanova (founder och VD), Hannes Mogenzen (co-founder)

Almi Invest investerar 2,5 miljoner SEK i TrackPaw Scientific AB. Den nya investeringen ger TrackPaw Scientific möjlighet att öka sin utvecklingstakt ytterligare. Under kommande sju månader kommer en prototyp att testas med ledande globala läkemedelsbolag samt en global kontraktforskningsorganisation. Därefter fortsätter utvecklingsarbetet med målet att genomföra större betalanseringstest under nästa år.

- Bolagets produktidé är den första i sitt slag när det kommer till prekliniska observationer. Affärsidén kommer från min egenupplevda frustration som preklinisk forskare, där jag såg hur forskningsförsök haltade på grund av bristen på ett kontinuerligt övervakningssystem, vilket ofta ledde till återvändsgränder och tidskrävande omstarter, säger Liza Tchapanova, preklinisk forskare, grundare och VD i TrackPaw Scientific AB.

- Det har under lång tid funnits ett behov av och en efterfrågan kring förbättrad monitorering av preklinisk forskning. TrackPaw erbjuder en unik lösning och detta i kombination med tidiga kontakter med stora aktörer inom området ger goda förutsättningar för en effektiv marknadsetablering och hög tillväxt, säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest.

Bolaget utvecklar metoder för digitalisering av preklinisk läkemedelsutveckling genom att kombinera maskininlärning och sensorteknik och därigenom kontinuerligt övervaka pågående forskningsprojekt. Som ett resultat bidrar bolaget till förbättrad tolkning av studieresultat och effektivare användning av personella resurser i den prekliniska laboratoriemiljön. Investeringen sker i form av en nyemission där det totala investeringsbeloppet är 5,1 MSEK. Investeringen görs tillsammans med LU Holding AB, Spotlight-noterade investmentbolaget I Love Lund AB, samt ett flertal ängelinvesterare inklusive styrelseledamöter.

För mer information, kontakta VD Liza Tchapanova, tel. 076-249 44 50 eller liza@trackpaw.se.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.

 


Kontaktpersoner

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi