2023-03-30 11:55Pressmeddelande

Almi Invest investerar i AI-bolaget Scaleout Systems

Almi Invest investerar 3,5 miljoner kronor i Uppsalabolaget Scaleout Systems, vars avancerade mjukvara gör det möjligt att använda AI utan att känslig data delas eller visas för obehöriga.  I emissionen på totalt sju miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska gå till att ta teknologin till marknaden.

 

Användningen av AI ökar snabbt och sprider sig till många olika områdenAll modern AI bygger på att AI-modellen tränas med stora mängder data, som är specifik för det aktuella användningsområdet. Den datan finns ofta på olika ställen, till exempel patientdata på olika sjukhus, processdata från olika fabriker i olika länder, användargenererad data på mobiltelefoner, eller sensor-och bilddata som genereras direkt på fordon.

 

Krav på datasäkerhet och regulatoriska krav som GDPR gör det problematiskt att samla in all data på ett enda ställe, till exempel i en central molninfrastruktur. Det är också både svårt och dyrt att flytta stora datamängder. Detta blir idag en begränsning för industriell tillämpning av AI.

 

Nu har Uppsalabolaget Scaleout Systems utvecklat ett system för så kallad federerad AI, vilket innebär att maskininlärningen flyttar till datan istället för att datan flyttar till maskininlärningen. På så sätt behöver ingen data flyttas och det går att säkerställa datasäkerhet och integritet, vilket är mycket viktigt för en framtidssäker användning av AI.

 

Scaleout Systems har sex medgrundare varav flera med forskarbakgrund från Uppsala universitet. Bolaget besitter unik kompetens inom federerad maskininlärning. 

 

-Scaleouts mjukvaruplattform är baserad på en teknologi som ligger i den absoluta framkanten av AI-forskningen och gör det möjligt att träna en AI på mycket större mängder av data, säger Pär Lagerström, Investment Manager på Almi Invest. Bolaget leder just nu teknikutvecklingen inom sitt område både i Sverige och internationellt, vilket gör att vi ser stor potential för snabb tillväxt.

 

Scaleouts plattform är generell och kan förbättra datasäkerheten i nära nog alla applikationer där man vill använda maskininlärning.  Bolagets kunder och samarbetspartners kommer från olika områden där ett fokus på cybersäkerhet och utmaningar kring distribuerad data är gemensamma nämnare.  

-Detta kapitaltillskott markerar nästa steg i vår plan för att ta federerad maskininlärning, och med det, ökad datasäkerhet i maskininlärning, till marknaden. Vi ska nu bygga upp våra säljprocesser, och göra vår mjukvara tillgänglig för fler att testa både på sin egen infrastruktur och som SaaS, säger Andreas Hellander, vd på Scaleout Systems.

I emissionen, som leds av ALMI Invest, deltar även UU Invest, Beijer Ventures, Waterdragon och Grinden Ventures. 

För ytterligare information kontakta
Pär Lagerström
, Investment Manager Almi Invest, tel 076-042 65 65, mail par.lagerstrom@almiinvest.se
Jens Frid, medgrundare Scaleout Systems, tel
0707 940 340, mail jens@scaleoutsystems.com

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.