2023-06-29 04:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Circulate

Karolina Ling-Vannerus VD CirculateKarolina Ling-Vannerus VD Circulate

Almi Invest investerar 4 miljoner kronor i Circulate, en digital inköpsplattform för hållbara förpackningar. Investeringen sker i form av en nyemission och görs i huvudsak tillsammans med en välrenommerad privat investerare. Sedan tidigare finns J12, Antler och en rad änglar såsom Per Hallius och Susanna Campbell på ägarlistan. Kapitalet ska främst användas till att utveckla produkten och växa kundbasen.

  

Circulate är en DSP – digital sourcing platform, uppdelat på en oberoende SaaS-plattform samt en marknadsplats för hållbara förpackningar. Deras vision är att vara det självklara valet för både producenter och köpare av förpackningar.

 

Förpackningsbranschen behöver drastiskt ställa om till att bli mer digital, cirkulär och miljövänlig. 61% av det plastavfall som genereras i Europa är hänförligt till förpackningar, och 2020 uppgick förpackningsavfallet till 178 kg per capita inom EU. Det finns, och etableras, fler och fler företag med hållbara förpackningsalternativ i Europa, men på grund av att branschen till stor del inte har digitaliserats är det svårt för köpare och producenter att hitta varandra. Detta gör det komplicerat att jämföra olika förpackningsalternativ ur såväl pris, prestanda, och miljösynpunkt, särskilt i SME-segmentet där man inte har den kompetensen internt. Avsaknaden av transparens och digitala inköpskanaler gör det komplext och tidskrävande att implementera bättre förpackningar vilket bromsar den kritiska gröna omställningen av branschen.

 

Circulate tar en unik position där de agerar köparens oberoende digitala förpackningsavdelning, som vägleder köparen genom den djungel som förpackningsbranschen kan vara, samtidigt som de öppnar en ny, digital, försäljningskanal för många producenter. Detta finns det inget annat bolag på marknaden som gör idag. Circulate erbjuder en one-stop-shop för kunder där de smidigt kan hitta, jämföra och köpa sina förpackningar från olika leverantörer, guidas kring vad som är bäst för dem och miljön, få löpande statistik och insikter, mäta miljöavtryck och säkerställa regelefterlevnad (compliance) och rapportering.

 

”Circulate kommer möjliggöra en snabbare omställning till en mer hållbar och sund förpackningsbransch, vilket blir allt viktigare dels pga de nya lagkraven som kommer, dels pga den ökande andelen E-handel. Vi ser fram emot att få delta i denna resa tillsammans med ett riktigt starkt team och en mycket kompetent grupp investerare.” säger Mia De Besche, Investment Manager på Almi Invest.

 

”Tiden för klimatinnovation är förbi - om vi ska nå 1.5-graders målet behöver vi rulla ut dagens bättre lösningar och ersätta ohållbara alternativ på de stora massorna, omedelbart. Med denna nya investeringsrunda ser vi fram emot att fortsätta skynda på världens omställning till en mer cirkulär ekonomi, bygga vidare vår plattform att guida och stötta ännu fler förpackningsköpare mot verkligt hållbarare alternativ. Och genom digitalisering, data och AI drastiskt effektivisera det löpande förpackningsarbetet, optimering, rapportering och compliance.” säger Karolina Ling-Vannerus, vd på Circulate.

För ytterligare information kontakta

Mia De Besche, Investment Manager Almi Invest, tel +46708272403, mail mia.de.besche@almiinvest.se

Karolina Ling-Vannerus, VD Circulate tel +46 73-691 95 92 mail Karolina@circulate8.com


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.


Kontaktpersoner

Joachim Karlsson
VD
Joachim Karlsson
Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi