2023-08-17 04:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Geras Solutions

Rickard Forsman VD Geras SolutionsRickard Forsman VD Geras Solutions

Almi Invest investerar i Geras Solutions

                                                                                               

 

Almi Invest investerar 2,7 miljoner kronor i life science-bolaget Geras Solutions. Investeringen sker i form av en nyemission och görs tillsammans med bland andra Life Science Invest Gamma samt DHS Venture Partners.

 

 

Almi Invest investerar 2,7 miljoner kronor i Geras Solutions. Kapitalet ska användas till att utöka säljteamet, öka antalet genomförda minnesutredningar samt vidareutveckla den tekniska plattformen.

 

Geras Solutions tillhandahåller digital utredning och beslutsstöd för demensutredning vid misstänkt kognitiv sjukdom. Metodiken är utvecklad i samarbete med både vårdcentraler och specialistmottagningar och har testats kliniskt av Karolinska Universitetssjukhuset.

Med hj
älp av en surfplatta kan patient och anhöriga själva administrera delar av utredningen. Resultaten tolkas automatiskt och presenteras i ett separat gränssnitt för vården.
Via remiss eller hänvisning till Minnesmottagnignen.se tillhandahålls även omfattande kognitiv utredning för att avlasta vårdcentraler i hela landet.

 

Det digitala verktyget inkluderar kognitiva screening-tester som kan utföras av patienten på mottagningen eller i hemmet. Testet är en vidareutveckling av traditionella papper-och-penna tester (MoCA, MMSE och klock-test). Genom ett antal uppgifter testas; minne, visuospatial förmåga, verkställande funktioner, uppmärksamhet / arbetsminne, språk och orientering.

 

"Efter många, många års väntan börjar det nu äntligen komma fungerande läkemedel mot demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom vilket också gör att behovet av att kunna ställa en korrekt och tidig diagnos ökar kraftigt. Geras Solutions har en mycket bra plattform för demensutredningar som kan hjälpa demenspatienter att få rätt vård och stöd i tid. Vi ser att Geras Solutions har en enorm potential att göra nytta för denna mycket stora patientpopulation och är stolta över att kunna stötta bolaget på sin fortsatta resa" säger Gustav Notander, Investment Manager, Almi Invest.

 

"Engagemanget från Almi sänder bra signaler till våra kunder inom vården. Vi är många som måste bidra för att modernisera diagnostik och utredningsmöjligheter för demenssjukdomar. Investeringen betyder också mycket för oss som team och är ett fint kvitto på det arbete vi gjort hittills" säger Rickard Forsman, VD på Geras Solutions.

 

 

För ytterligare information kontakta

Gustav Notander, Investment Manager Almi Invest, tel 070-455 98 99, mail gustav.notander@almiinvest.se

Rickard Forsman VD Geras Solutions mail: rickard.forsman@gerassolutions.com


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.