2023-05-23 07:15Pressmeddelande

Almi Invest investerar i HealthTechföretaget UTIlizer.

UTIlizer TeamUTIlizer Team

Almi Invest investerar 2 999 996 kronor i HealthTechföretaget UTIlizer. Investeringen sker i form av en nyemission och ska bland annat användas till att sätta upp en kommersiell produktionsprocess.

 

Investeringen görs tillsammans med ett antal affärsänglar samt Propel Capital (STING) och sker i form av en nyemission. Det tillförda kapitalet ska användas till att sätta upp en kommersiell produktionsprocess för teststickorna, genomföra en klinisk studie inför CE-märkning och intensifiera affärsutvecklingsarbete för att nå marknaden. För att ta dessa steg utökas teamet med en Produktionschef som ska driva arbetet med den skalade produktionen och regulatoriska frågor samt en marknadsförings- och affärsutvecklare.

 

UTIlizer är ett spin-off bolag från KTH Royal Institute of Technology som utvecklat ett enkelt och snabbt diagnostiskt test för urinvägsinfektion genom att möjliggöra identifikation av bakterier samt dess koncentration vid infektionen så läkare snabbt kan fatta beslut om rätt behandling.

 

-UTIlizers produkter har potential att ge signifikant snabbare, billigare och mer korrekt diagnos vid misstänkta bakteriella infektioner, t.ex. urinvägsinfektioner, genom att möjliggöra odling av prover på vårdcentraler, och på sikt i hemmet. Behovet av detta är stort över hela världen och produkten är skalbar så vi ser en enorm potential i bolaget säger Gustav Notander, Investment Manager på Almi Invest.

 

 

UTIlizer har miniatyriserat odlingsbaserad bakteriedetektion (guldstandarden för UVI-diagnos) i ett dipstick-format. Testet kan upptäcka och kvantifiera bakterier inom det kliniskt relevanta området, utan dyra laboratorieinstrument, och med en avläsning med mobiltelefonkamera. Den stora fördelen med det diagnostiska testet är att det möjliggör för en otränad operatör att upptäcka urinvägsinfektioner inom det kliniskt relevanta området.

 

Urinvägsinfektioner (UVI) är en av de vanligaste bakterieinfektionerna hos kvinnor. Mer än hälften av alla kvinnor drabbas åtminstone en gång i livet av en UVI. Nuvarande tester utförs på ett fåtal laboratorium, vilket orsakar lång väntetid, vilket medför att diagnos av UVI ofta baseras på enbart symtom, vilket i sin tur leder till icke-optimal behandling och onödig användning av antibiotika.

 

-Tillsammans med våra investerare ser vi fram emot att kommersialisera ett patientnära och kliniskt korrekt test för UVI, och därmed bidraga till lämplig användning av antibiotika. Företagets expertis inom life science, i kombination med ett brett nätverk och entreprenörsanda ger ett fantastiskt bolagsfundament. Vår första produkt har potential att förbättra hanteringen av UVI och det är bara den första i en rad applikationer. " säger Sofia Bertling VD UTIlizer

  •  

 

För ytterligare information kontakta

Gustav Notander, Investment Manager Almi Invest, tel 070-455 98 99, mail gustav.notander@almiinvest.se


Sofia Bertling, CEO UTIlizer - sofia.bertling@utilizer.se, 073-886 29 68.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.