2023-06-21 04:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Klash

Fredrik Munthe, VD Klash ABFredrik Munthe, VD Klash AB

Almi Invest investerar 2,3 miljoner kronor i Klash AB. Investeringen är en del av en total finansiering på 8 miljoner kronor och görs bland annat tillsammans med Peter Settman via sitt investeringsbolag Simplexity Partners.

 

Bland övriga investerare finns bröderna Linus och Viktor Blomberg, grundare av Avalanche Studios samt Marcus Jacobs som investerar via sitt investmentbolag Infundo AB. Kapitalet kommer att användas till försäljning, marknadsföring samt vidareutveckling av plattformen med en särskild satsning mot segmentet dataspel.

 

Klash studio är en molnbaserad plattform som gör det enklare att samarbeta i film, TV och dataspelsprojekt i post-produktionsfasen. Kunderna är produktionsbolag, mediabolag och datorspelbolag som använder plattformen för att på ett effektivt sätt gemensamt samarbeta och besluta om hur rörlig bild skall redigeras, klippas, tillföras ljud och ljus mm.

I takt med att film – TV -och spelbranschen växer ökar behovet av att kunna samarbeta kring produktioner digitalt i en säker och snabb miljö. Utöver nödvändigheten att hålla nere kostnader för produktionerna, ställs det höga krav på säkerhet för att skydda all IP.

Bolagets molntjänst, Klash Studio, adresserar dessa faktorer. Det är en samarbetsplattform med hög säkerhet där alla inblandade kan titta på och interagera med filmproduktion var som helst i världen.

Resultatet blir att ansvariga för produktionen kan korta ner feedbackloopen, hjälpa produktionen att gå snabbare och effektivare, samtidigt som fler medarbetare i projektet kan sitta spridda geografiskt. Det blir stora besparingar för uteblivna resor samt tidsbesparingar när högupplösta filmfiler inte behöver skickas runt på hårddiskar med bud.

Vi har följt Klash under en längre tid och tycker att det är ett bra läge att investera i bolaget. De har ett starkt team och ett attraktivt erbjudande till målgruppen. De har också lyckats attrahera relevanta medinvesterare i Peter Settman och hans koppling till mediaproduktion samt Viktor och Linus Blomberg med sin bakgrund från Avalanche Studios.” säger Christian Björkman, Investment Manager på Almi Invest.

Långsiktigt är ambitionen att bygga ett bolag som omsätter en miljard svenska kronor.” säger VD och grundare Fredrik Munthe.

För ytterligare information kontakta

Christian Björkman, Investment Manager Almi Invest, tel +46706364512, mail christian.bjorkman@almiinvest.se

Fredrik Munthe, VD/Grundare tel +46(0)70-9107110 mail fredrik.munthe@klash.studio


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.