2023-07-18 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Nordic Forestry Automation.

GrundarteamGrundarteam

Almi Invest investerar 2 miljoner kronor i Nordic Forestry Automation (NFA). Bolaget utvecklar nästa generations förarstöd för skogsmaskiner baserat på sensorteknik från autonoma fordon och AI-algoritmer. Investeringen sker i form av en nyemission där det totala investeringsbeloppet är 10 miljoner kronor. Investeringen görs tillsammans med Södra Ädla och Sveaskog.

 

Bolagets teknologi baseras på grundarnas forskning om självkörande fordon och AI-algoritmer och har funnits sedan 2021. NFA tar nu in tio miljoner kronor i investeringskapital från Almi Invest, Södras investeringsbolag Södra Ädla och Sveaskog.

 

Den nya investeringen möjliggör för NFA att öka sin utvecklingstakt ytterligare. Under 2022 och 2023 har systemet testats i pilotprojekt med SCA och Sveaskog och under hösten 2023 kommer bolaget börja sätta förserie-enheter i kontinuerlig drift hos bolagen Södra, Sveaskog och SCA.

 

Att gallra en skog innebär ett konstant beslutsfattande för föraren om vilka och hur många träd som ska avverkas för att bäst gynna skogens olika värden. Utförandet är viktigt för skogens långsiktiga utveckling, men sker ofta manuellt och baseras på den enskilde förarens erfarenhet. För att avlasta föraren har företaget Nordic Forestry Automation (NFA) utvecklat ett AI-system som stöttar föraren i skogsskötselbesluten.

 

NFA:s AI-baserade förarstöd ska underlätta gallringen och därmed ge en mer kostnadseffektiv avverkning, vilket innebär bättre lönsamhet för skogsägaren. Dessutom skapar tekniken helt nya förutsättningar för lokala anpassningar i skogen, vilket gör det lättare och mer kostnadseffektivt att utföra skogsskötselmetoder som främjar biologisk mångfald och kolinlagring.

 

”Investeringen och det nära samarbetet med skogsbolagen gör att vi kan driftsätta systemen tidigt och fortsätta jobba nära förarna. Det är en absolut nödvändighet för att bygga system som gör riktig nytta ute i skogen – för både förare och skogsägare.” säger Lars Svensson vd för NFA

 

Att köra skogsmaskin i gallring är ett hantverk som kräver hundraprocentigt fokus och tar flera år att bemästra. Den sammantagna kognitiva belastningen är jämförbar med en stridspilots. Sensor-baserade förarstöd ger bättre förutsättningar för föraren och skogsägaren att gynna skogens alla värden. Vi är glada att kunna fortsätta utveckla tekniken tillsammans med våra nya delägare.” tillägger Lars Svensson.

 

Digitala verktyg och automation kommer att spela en avgörande roll i omställningen till framtidens mer hållbara skogsbruk. NFA erbjuder en unik lösning för nästa generations förarstödsystem för skogsmaskiner och bolaget har god potential att kunna driva utvecklingen framåt inom skogssektorn.” säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest.

För ytterligare information kontakta

Helen Pettersson, Investment Manager Almi Invest, Telefon +46722026835, mail helen.pettersson@almiinvest.se

Lars Svensson, vd, Nordic Forestry Automation
Telefon: +46 734 606 834
E-post: 
lars@nordicforestryautomation.com

 

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.