2023-08-15 06:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i TeraSi

TeraSi TeamTeraSi Team

Almi Invest investerar 4 miljoner kronor i deeptechbolaget TeraSi. Investeringen sker i form av en nyemission om totalt 13 miljoner kronor. Investeringen sker tillsammans med välrenommerade investerare som Navigare Ventures, OnSight Ventures, DeepTech Labs samt tidigare investerare som en handfull änglar och KTH Holding.

 

 

TeraSi är en deeptech-startup baserat i Stockholm som erbjuder unika komponenter och förpackningar för trådlösa applikationer med hög frekvens. TeraSi grundades 2020 och dess teknologi bygger på akademisk forskning vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan och flera års intern forskning och utveckling. Företaget designar och tillverkar alla komponenter från sitt huvudkontor i Stockholm och påbörjar nu en resa att skala upp sin teknologi och introducera den på massmarknaden. Investeringen kommer att användas till att lansera nya produkter, stärka upp patentportföljen och expandera teamet.

 

Nästa generation av trådlös teknik kommer att föra oss till högre frekvenser än någonsin tidigare, vilket ger enorma datahastigheter, enastående rumslig upplösning och väcker en mängd nya applikationer till liv. För första gången kommer vi att utnyttja frekvenser så höga som 200 GHz - nästan tio gånger högre än mm-vågsystem. Som med alla generationsskiften är denna förändring endast möjlig med nya teknologier som överträffar dagens begränsningar. Årtionden av akademisk forskning har gett oss chips som kan fungera vid sådana höga frekvenser. Men vi saknar fortfarande ett sätt att paketera dessa chips och bygga kompletta system runt dem på ett effektivt, skalbart sätt och det är här TeraSi med sin teknologi kommer in.

TeraSi har ett fantastiskt team och en verkligen unik teknikplattform som är på väg att bli en nyckelteknologi för det kommande 6G-kommunikationsnätverket. I TeraSi ser vi både en mycket stor affärspotential och potentialen att skapa nya och förbättrade tjänster som ger samhällspåverkan, så vi är mycket entusiastiska över denna investering och vi ser fram emot att stödja TeraSi på deras resa mot att förverkliga den potentialen." Säger Gustav Notander, Investment manager på Almi Invest.

Innan vi kan förverkliga samhällets visioner om nästa generation av trådlös teknik behöver vi bygga hårdvara för att stödja dem. Vi tror att vår teknik erbjuder den bästa kombinationen av prestanda, kompakthet och skalbarhet i volym och att den löser flaskhalsen för förpackning och integration över 60 GHz. Vi är glada att börja skala upp vår teknik och visa dess sanna potential under de kommande åren." Säger James Campion, VD, TeraSi

För ytterligare information kontakta
Gustav Notander, Investment Manager Almi Invest, tel 070-455 98 99, mail gustav.notander@almiinvest.se

James Campion VD TeraSi mail info@terasi.io

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.