2023-12-21 07:00Pressmeddelande

Almi Invest satsar stort på Epigenica

Mohamad Takwa, CEO och Simon Elsässer CSO, of Epigenica.Mohamad Takwa, CEO och Simon Elsässer CSO, of Epigenica.

Almi Invest har tidigt under hösten gjort en nyinvestering i företaget Epigenica. Bolaget är fokuserat på att främja epigenomik genom att leverera toppmoderna epigenetiska screeningverktyg. Med sin multiplexing-teknik erbjuder bolaget sina kunder mer heltäckande information snabbare, till en bråkdel av vad de betalar idag för samma kunskap.

Epigenetik är ett växande forskningsområde som ger nya insikter i hur gener och miljö samverkar för att påverka biologiska processer. Inom epigenetiken studerar man hur gener kan stängas av eller sättas på utan att själva DNA-sekvensen förändras. Miljöfaktorer, sjukdomshistorik och livsstilsval påverkar dessa förändringar, som även spelar en central roll i åldrandet och kan påverka sjukdomsutveckling. Förståelse för epigenetiska mekanismer är avgörande för att främja cancerdiagnostik, biomarkörupptäckt, läkemedelsutveckling, precisionmedicin och mer. Intresset för att studera dessa epigenetiska markörer har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Epigenicas första produkt, EpiFinder™ som lanseras under våren, gör det möjligt för forskare inom läkemedels- och bioteknikindustrin, samt akademin att spara mycket tid och pengar när de utvecklar eller forskar fram nya behandlingar.

- Vi ser verkligen fram emot den kommande tiden, där vi lanserar vår första produkt på en spännande och viktig marknad. Att ha Almi Invest, Scale Up Life Science Invest och andra mycket erfarna investerare med oss på resan gör en enorm skillnad. De har med sig ett fantastiskt nätverk och stöd inom flera områden”, säger Mohamad Takwa, VD för Epigenica.

- Vi är imponerade över Epigenicas innovations-resa hittills. På kort tid har man byggt upp en spännande produktportfölj inom epigenetik med potentialen att innebära ett paradigmskifte inom läkemedelsforskning och på sikt diagnostik”, säger Stina Wallmark, Investment Manager vid Almi Invest.

Almi Invests går bland annat in i bolaget tillsammans med Scale Up Life Science Invest. Denna gemensamma injektion av kapital kommer användas till att utöka organisationen med resurser för produktutveckling och försäljning, utöka patentportföljen, försäljningsstart av första produkten samt utöka operativa verksamheten i nya lokaler.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.


Kontaktpersoner

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi